Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The impact of gallic acid on the methotrexate-induced kidney damage in rats

JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, vol.25, no.4, pp.890-897, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Primary Testicular Lymphoma a Case Report and Efficacy of Chemotherapy Combined with Rituximab

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, no.3, pp.748-751, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Can Smaller Needle Size In Prostate Biopsy Reduce ComplicationsWithout Affecting Sample Quality and Cancer Detection Rates?

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.242-247, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effect of Type D Personality on Sexual FunctionalDisorders in Males

Smyrna Tıp Dergisi, no.1, pp.9-14, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fibroepithelial Polyp of the Ureter: A Rare Cause of Hydronephrosis

Journal of Endourology Case Reports, vol.4, no.1, pp.166-168, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Histopathological Effects of 2.45 Gigahertz ElectromagneticRadiation on the Rat Kidney, and Protective Effects of Vitamin C

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık bilimleri dergisi, vol.9, no.4, pp.1-5, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perkütan nefrolitotomi işleminde başarıyı, komplikasyonları ve ameliyat süresini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.58-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peritoneal Tüberkülozun Tanisi: Olgu Sunumu

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.3, no.17, pp.126-129, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perkütan Nefrolitotomi İşleminin Hemodinami Elektrolit Ve Asit Baz Değişiklikleri Üzerine Etkisi

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.1, no.17, pp.5-8, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Predictive role of hematologic parameters in testicular torsion

KOREAN JOURNAL OF UROLOGY, vol.56, no.4, pp.324-329, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Percutaneous Nephrolithotomy in Horseshoe Kidney: Our First Experience

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, vol.2, no.1, pp.17-21, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kriptorşidizm (İnmemiş Testis)

Actuel Medicine, vol.20, no.8, 2012 (Other Refereed National Journals)

Erektil disfonksiyonda sildenafil cevapsızlığında yeni tedavi yaklaşımları

Androloji Bülteni, vol.13, no.45, pp.100-105, 2011 (Other Refereed National Journals)

Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu

Androloji bülteni, vol.11, no.37, pp.165-167, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Derleme

Androloji Bülteni, vol.37, pp.165-167, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Monosemptomatik Enürezis Noktürna Tedavisine Güncel Yaklaşım

2ND INTERNATİONAL HEALTH SCİENCE AND LİFE CONGRESS (IHSLC 2019), 24 - 27 April 2019

İnmemiş Testisin Tanı, Takip Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

1ST INTERNATİONAL HEALTH SCİENCES AND LİFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018, pp.445

TRPM8 channel is a potential therapeutic target in prostate cancer treatment

7TH WORLD CONGRESS OF OXİDATİVE STRESS, CALCİUM SİGNALİNG AND TRP CHANNEL, ALANYA, Turkey, 20 - 23 April 2018, vol.10, pp.697-698 Sustainable Development

Dev Prostat Kanseri Olgu sunumu

13. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017 Sustainable Development

A Rare Cause Of Hydronephrosis Fibroepithelial Polyp Of The Ureter

26TH WORLD CONGRESS ON VİDEOUROLOGY, İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2015

Olgu Sunumu: Üriner Mantar Enfeksiyonu

3. ULUSAL MULTİDİSİPLİNER AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 20 - 23 April 2013

Böbrek Taşına Sahip Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi

İSTANBUL ÜROLİTİAZİS GÜNLERİ 2009, Turkey, 11 December 2009

Laparoskopik Radikal Prostatektomi: İlk Sonuçlarımız

8. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 November 2009

Üst Üreter Taşlarının Perkütan Yöntemle Tedavisi

8. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 November 2009