Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dostlar Tiyatrosunun Yeniden Üretimi Abdülcanbaz’xxda Yabancılaştırma Etmeni

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.23, pp.233-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhan Asena’nın Oyununda İdealleştirilmiş Bir Kahraman: Simavnalı Şeyh Bedreddin ve Onun Mistik Sosyalizmi

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.22, pp.127-153, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinde Anlatı Düzlemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.42, pp.113-130, 2017 (Other Refereed National Journals)

Vasıf Öngören’in Asiye Nasıl Kurtulur Oyunu Üzerine Epik Tiyatro Bağlamında Bir İnceleme

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.132-150, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmet Ümit in Patasana Romanının Kurmaca Dünyası

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.16, pp.104-125, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deniz Gezgin’in Ahraz Romanında Mitik Yapı ve Kötülük

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, pp.114-127

Books & Book Chapters

The Meaning of Life According to Schopenhauer

in: Current Topics in Social Sciences, Hülya Yaldır-Recep Efe-Elzbieta Zuzanska-Zysko-Mehmet Arslan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.138-146, 2016

The Meaning of Life According to Schopenhauer

in: Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR-Recep EFE-Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO-Mehmet ARSLAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.138-146, 2016