Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of personal space on blood pressure in the Turkish woman

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, no.8, pp.1238-1242, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Turkish Social Attitudes towards to Cancer Prevention: a Health Belief Model Study

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.18, pp.7935-7940, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Spontaneous vaginal delivery or caesarean section? What do Turkish women think?

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.19, no.1, pp.1-7, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Traditional practices for Turkish women's Gynecologic complaints

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.11, no.3, pp.414-419, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Examination with the health belief model of women's attitudes to cervical cancer and early diagnosis in Turkey: a qualitative study.

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, vol.12, pp.1179-84, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM MEMNUNİYETİ VE HASTA BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKİYE’xxDEKİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.3, pp.46-61, 2017 (Other Refereed National Journals)

Güvenli Enjeksiyon

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.50-57, 2016 (Other Refereed National Journals)

Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.1-15, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kültürlerarası Hemşirelik ModellerininAraştırmada Kullanım Süreci Gündoğumu Modeli

Türkiye klinikleri halk sağlığı hemşireliği dergisi, vol.1, no.3, pp.87-93, 2016 (Other Refereed National Journals)

Opinions of Nursing Students on the Art of Nursing A Qualitative Study

International journal of caring sciences, vol.8, no.2, pp.308-316, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikte Egzersiz Uygulamaları Neden Nasıl

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.6, pp.63-74, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğum ağrısına kültürel yaklaşım

dokuz eylül üniversitesi hemşirelik yüksekokulu dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

SDÜ Fen edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi, vol.25, pp.251-257, 2012 (Other Refereed National Journals)

İnfertil Kadınlarda Evlilik Uyumu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi,, vol.5, no.2, pp.105-110, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğum Ağrısının Algılanmasında ve Yansıtılmasında Kültürün Etkisinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 31 October - 01 November 2019

2023 PERSPEKTİFİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET

1.INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ IŞIĞINDA KADIN SAĞLIĞI

1.INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

Sezeryan sonrası vajinal doğum

I. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

Doğum Sonu Dönemde Eş Desteğinin Yenidoğan Sağlığına Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.808

Erkeklerin Yurtdışında Kendilerine Yönelik Yeni Geliştirilen Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Yaklaşımları

ı.ULUSLARARASI II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 October 2016

Doğum sonu dönemde eş desteğinin yaşam kalitesine etkisi

I. Uluslararası ve II. ulusal kadın hastalıkları ve ana çocuk sağlığı kongresi, 7 - 08 October 2016