Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: AHİ EVRAN, ÇANKIRI KARATEKİN VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.118-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Personel Politikalarının Süreç Modeli Çerçevesinde Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.203-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, cilt.15, ss.35-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik: Isparta Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.101-117, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENTSEL DÖNÜŞÜM OMBUDSMANLIĞI MÜMKÜN MÜ?: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.29-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYEDEKİ YAVAŞ ŞEHİRLERİN POLİTİKA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Ekev Akademi Dergisi, ss.79-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Journal Of History School (Tarih Okulu Dergisi), cilt.11, ss.230-276, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsmanlık Kurumu: Rusya Federasyonu Örneği

Ombudsman Akademik Dergisi, ss.183-212, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZEL KOLLUK KUVVETİ OLARAK BELEDİYE ZABITASI: ZABITALARIN TEMEL SORUNLARININ ISPARTA ÖLÇEĞİNDE NİTEL BİR ANALİZİ

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.1, ss.348-356, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Politika Uygulaması Olarak Kentsel Dönüşüm: Devlet Destekleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.2987-3009, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜTEZLERİN İÇERİK ANALİZİ (2000-2016)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.1027-1045, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.20-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.65-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABD ve Türkiye’de Düşünce Kuruluşları ve Yerel Politika Süreçlerindeki Yeri

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.27, ss.67-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUNUŞ: 15. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMUNUNARDINDAN

SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı, cilt.22, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEREL POLİTİKA YAPIMINDA SİVİL AKTÖRLERİN ROLÜ: ISPARTA İLİNDE BİR ANALİZ

13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13) TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 April 2019, ss.56-65

Kırgızistanda Kamu Yönetimi Eğitiminin Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 February 2019, ss.146-147

Yerel Politikalarda Sivil Katılım ve Türkiye’de Kent Konseyleri Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 November 2018, ss.758-762

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemleri: Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Bir Analiz

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 November 2018, ss.1097-1107

Türkiye’de Stratejik Planlama Deneyiminin Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES PROCEEDINGS Volume 3: Social Studies, Sakarya, Türkiye, 26 - 29 October 2018, cilt.3, ss.217-228

Discussing the Bureaucrat-Politician Transitivity within the Elite Theory Framework in Turkey

9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, ATİNA, Yunanistan, 6 - 09 September 2018, ss.76

GREECE AND TURKEY COMPARISON IN THE FRAMEWORK OF PUBLISHER AND REGULATORY MEDIA PUBLIC INSTITUTIONS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.249-251

PERCEPTIONS OF ACADEMIC STAFF ABOUT SOCIAL MEDIA USE IN PUBLIC ADMINISTRATION EDUCATION IN TURKEY

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.37-40

YEREL KİMLİKLERİ KORUMAK VE TANITMAK: TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 May 2017, ss.345

6360 Sayılı Kanun Sonrası Mahalli İdare Birliklerinde Ortaya Çıkan Yeni Durum

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 November 2014, ss.231-247

Kitap & Kitap Bölümleri

Kamu Politikası

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management

Modernization and Accountability in Public- Sector Administration: Turkey Example, Azevedo, G.M.C., Oliveira, J.S., Marques, R.P.F., Ferreira, A.C.S, Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.18-39, 2018

Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları

Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Türkiyede Gelişim Süreci, Babaoğlu Cenay Akman, Elvettin, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-11, 2018

Türkiyede Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri

Türkiye’de Hayvan Hakları Politikası, Babaoğlu, Cenay Akman, Elvettin, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.373-404, 2018

Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1-21, 2018

Dijital Çağın Etkisinde Yönetim - Siyaset - Kent

Kamu Yönetimi Forumlarının Ağbağ Analizi (2012-2016), Akman, Elvettin NEGİZ, Nilüfer AKMAN, Çiğdem KİRİŞ, Hakan Mehmet, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.152-168, 2018

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yed Büyük Kentte Vatandaş Görüşleri, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.182-196, 2017

Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri 13 Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR Bildiriler Kitabı

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik, M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba EROĞLU, Hayriye SAĞIR ve Mücahit NAVRUZ, Editör, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Konya, ss.1508-1527, 2016

Dünya da Yerel Yönetimler

azarbaycanda yerel yönetimler, , Editör, Seçkin Yayınevi, 2014

Diğer Yayınlar