Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2018 - 2018 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

    Special Issue Editor