Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

INTERNATIONAL ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY: AN EVALUATION OF MEMBERSHIPS TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.7, pp.1211-1238, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: AHİ EVRAN, ÇANKIRI KARATEKİN VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.1, pp.118-142, 2019 (Other Refereed National Journals)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.15, no.1, pp.35-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kamu Personel Politikalarının Süreç Modeli Çerçevesinde Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.27, pp.203-217, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KENTSEL DÖNÜŞÜM OMBUDSMANLIĞI MÜMKÜN MÜ?: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.29-47, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yerel Yönetimlerde Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik: Isparta Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.101-117, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Journal Of History School (Tarih Okulu Dergisi), vol.11, pp.230-276, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bir Politika Uygulaması Olarak Kentsel Dönüşüm: Devlet Destekleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2987-3009, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ÖZEL KOLLUK KUVVETİ OLARAK BELEDİYE ZABITASI: ZABITALARIN TEMEL SORUNLARININ ISPARTA ÖLÇEĞİNDE NİTEL BİR ANALİZİ

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.1, no.3, pp.348-356, 2018 (Other Refereed National Journals)

İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsmanlık Kurumu: Rusya Federasyonu Örneği

Ombudsman Akademik Dergisi, pp.183-212, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TÜRKİYEDEKİ YAVAŞ ŞEHİRLERİN POLİTİKA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Ekev Akademi Dergisi, no.76, pp.79-107, 2018 (Other Refereed National Journals)

KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.14, pp.20-37, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜTEZLERİN İÇERİK ANALİZİ (2000-2016)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, no.4, pp.1027-1045, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.65-84, 2018 (Other Refereed National Journals)

ABD ve Türkiye’de Düşünce Kuruluşları ve Yerel Politika Süreçlerindeki Yeri

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.27, no.3, pp.67-93, 2018 (Other Refereed National Journals)

KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVEDE AVRUPA PARLAMENTOSUNDA SİYASAL GRUPLAR

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.33, pp.12-23, 2017 (Other Refereed National Journals)

SUNUŞ: 15. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMUNUNARDINDAN

SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı, vol.22, no.2017, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARININ DÖRT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.27, pp.228-254, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yerelleşme-Merkezileşme Tartışmaları Ekseninde Yerel Yönetimlerde Reform: İngiltere ve Türkiye Üzerine Mukayeseli Bir Analiz

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.68-78, 2017 (Other Refereed National Journals)

Reform in Local Governments: What Did the New Municipal Law Bring in Turkey?

Global Journal on Humanities Social Sciences, vol.2, no.2, pp.119-123, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.2, pp.313-338, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye de Bölgesel Kalkınma Planları Vizyon Stratejik Amaç ve Hedefleri Üzerine Analitik Bir İnceleme

SDÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.27, pp.231-246, 2012 (Other Refereed National Journals)

İrlanda ve Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim Bağlamında Hesap Verme Sorumluluğu

Journal Of Yasar (JOY), vol.7, no.25, pp.4323-4336, 2012 (Other Refereed National Journals)

İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.14, pp.207-229, 2011 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.22, pp.1-31, 2011 (Other Refereed National Journals)

ABnin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.3, no.4, pp.117-131, 2011 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA BİRLİĞİNİN DEĞİŞEN NÜFUS YAPISINDA GENÇLER VE AB’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI

SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.15, no.21, pp.41-71, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yerel Yönetimlerde Optimum Hizmet Alanı ve Ölçek Ekonomisi

Yerel Siyaset, vol.4, no.43, pp.70-75, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yerel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak CİTTASLOW (Yavaş Kentler): Seferihisar Örneği

Kent ve Toplum Dergisi, vol.1, no.2, pp.43-48, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ BİR YANSIMASI OLARAKDİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

IV. International Symposium on Strategic and Social Research, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.223-231

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN YENİ NESİL BAKANLIKLAR: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

IV. International Symposium on Strategic and Social Research, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.216-222

YEREL POLİTİKA YAPIMINDA SİVİL AKTÖRLERİN ROLÜ: ISPARTA İLİNDE BİR ANALİZ

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.56-65

The Role and the Development of Turkish Think Tanks in Public Policy-Making Process

Third International Public Administration Conference “30 Years of Public Governance Reforms in Central and Eastern Europe:The Next Horizon”, 11 - 12 April 2019

Kırgızistanda Kamu Yönetimi Eğitiminin Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019, pp.146-147

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemleri: Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Bir Analiz

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1097-1107

Yerel Politikalarda Sivil Katılım ve Türkiye’de Kent Konseyleri Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.758-762

Türkiye’de Stratejik Planlama Deneyiminin Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES PROCEEDINGS Volume 3: Social Studies, Sakarya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.3, pp.217-228

Discussing the Bureaucrat-Politician Transitivity within the Elite Theory Framework in Turkey

9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, ATİNA, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.76

Kamu Yönetimi Forumlarının Ağbağ Analizi (2012-2016)

15. Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.493-494

GREECE AND TURKEY COMPARISON IN THE FRAMEWORK OF PUBLISHER AND REGULATORY MEDIA PUBLIC INSTITUTIONS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.249-251

PERCEPTIONS OF ACADEMIC STAFF ABOUT SOCIAL MEDIA USE IN PUBLIC ADMINISTRATION EDUCATION IN TURKEY

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.37-40

YEREL KİMLİKLERİ KORUMAK VE TANITMAK: TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.345

YEREL POLİTİKA YAPIMINDA DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ ETKİSİ ABD VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.42

Reform in Local Governments What Did the New Municipal Law Bring in Turkey

3rd World Congress of Administrative and Political Sciences, Barselona, 28 - 29 November 2014, pp.119-123

6360 Sayılı Kanun Sonrası Mahalli İdare Birliklerinde Ortaya Çıkan Yeni Durum

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 26 November 2014, pp.231-247

Bir Sosyal Denetim Mekanizması Olarak ”Thamade”: Sosyal Sorunların Çözümünde Model Olabilir Mi?

11. Kamu Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.652-659

Bir E-Devlet Uygulaması Olarak Kent Bilgi Sistemi: Mevcut Durum ve Yeni Yönelimler

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2013, pp.36-48

City Information Systems as E Manucipality Application in Local Administrations An Evulation Over Konya and Kayseri Big Cities Examples

3. International Conference on Human and Social Sciences, September 20-22 2013, ROMA, Italy, 20 - 22 September 2013, vol.6, pp.705-710

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN YAVAŞÇA ACELE ET (FESTİNA LENTE)

7. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Manisa, Turkey, 17 - 18 May 2012, pp.37-54

Dünyada ve Türkiye de Kamu Politikaları Öğretimi

10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 2012), Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2012

The EU Integration and the Monetary Union: Why England don’xxt Join the Euro

The Third International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2012),Volume 5, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.268-272

THE EU INTEGRATION AND THE MONETARY UNION: WHY ENGLAND DON’T JOIN THE EURO

3rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.268-272

Yerel Yönetimlerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri: Olması Gereken-Gerçekleşen Düzleminde Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.773-786

Türk Kamu Yönetiminde E Devlet ve M Devletin Etik Açıdan Bir Değerlendirmesi

8. Kamu Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.281-291

E-devlet Kamu Yönetimini Etkin ve Etkili Kılar Mı?

Kamu Yönetimi Sempozyumu 5, Konya, Turkey, 13 - 14 May 2010, pp.117-128

Books & Book Chapters

Turkey’s Open Data Policy

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Babaoğlu, Cenay, Akman, Elvettin ve Kulaç, Onur, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.13-35, 2021

Politika Müdahaleleri ve Yönetişim

in: Kamu Politikası Yapımı, ALTUNOK Hatice, GEDİKKAYA Fatma Gül, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.110-130, 2020

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNDE OMBUDSMANLIK: ALGORİTMİK KARAR ALMA VEYAPAY ZEKÂ OMBUDSMANLIĞI.

in: Ombudsmanlık: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, Oğuzhan Erdoğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.35-62, 2020

Yapay Zekâ ve Kamu Politikası

in: TEKNOLOJİ VE KAMU POLİTİKALARI, Yıldız Mete Babaoğlu Cenay, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.67-110, 2020

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNDE OMBUDSMANLIK: ALGORİTMİK KARAR ALMA VE YAPAY ZEKÂ OMBUDSMANLIĞI

in: OMBUDSMANLIK: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, ERDOĞAN, OĞUZHAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.35-62, 2020

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSIN YASALDAYANAKLARI

in: Kamuda Performans Yönetimi, EREN, VEYSEL EROĞLU, TUĞBA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.141-162, 2020

Kamu Politikası

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

Modernization and Accountability in Public- Sector Administration: Turkey Example

in: Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management, Azevedo, G.M.C., Oliveira, J.S., Marques, R.P.F., Ferreira, A.C.S, Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.18-39, 2018

Modernization and Accountability in Public-Sector Administration:Turkey Example

in: Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management, Graça Maria do Carmo Azevedo, Jonas da Silva Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Marques ve Augusta da Conceição Santos Ferreira, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.18-39, 2018

Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Türkiyede Gelişim Süreci

in: Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları, Babaoğlu Cenay Akman, Elvettin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-11, 2018

Türkiye’de Hayvan Hakları Politikası

in: Türkiyede Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Babaoğlu, Cenay Akman, Elvettin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.373-404, 2018

Participation With Social Media:The Case of Turkish Metropolitan Municipalities in Facebook

in: Optimizing E-Participation Initiatives Through Social Media, Alcaide-Muñoz, Laura Alcaraz-Quiles, Francisco José, Editor, IGI Global, Hershey, pp.77-102, 2018

Kamu Yönetimi Forumlarının Ağbağ Analizi (2012-2016)

in: Dijital Çağın Etkisinde Yönetim - Siyaset - Kent, Akman, Elvettin NEGİZ, Nilüfer AKMAN, Çiğdem KİRİŞ, Hakan Mehmet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.152-168, 2018

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!

in: Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-21, 2018

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİNÖNERİLER: YEDİ BÖLGE VE YEDİ BÜYÜK KENTTE VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLER

in: BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR, mahmut güler, menaf turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.182-197, 2017

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yed Büyük Kentte Vatandaş Görüşleri

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.182-196, 2017

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik

in: Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri 13 Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR Bildiriler Kitabı, M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba EROĞLU, Hayriye SAĞIR ve Mücahit NAVRUZ, Editor, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Konya, pp.1508-1527, 2016

Kamu Yönetimi Lisans Eğitiminde Öğrenci Unsuru İle Alakalı Temel Soru(n)lar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Ön-Çalışma

in: Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Parlak, Bekir Okcu, Murat Akman, Elvettin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.403-430, 2015

Kamu Yönetimi Lisans Eğitiminde Öğrenci Unsuru İle Alakalı Temel Soru(n)lar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Ön Çalışma

in: Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Murat Okcu, Bekir Parlak ve Elvettin Akman, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.403-428, 2015

azarbaycanda yerel yönetimler

in: Dünya da Yerel Yönetimler, , Editor, Seçkin Yayınevi, 2014

Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet ve Yerel Yönetimler

in: Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, ACAR, Hakan NEGİZ, Nilüfer AKMAN, Elvettin, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.43-64, 2013

Azerbaycan Cumhuriyetinde Yerel Yönetimler

in: Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler - Uygulamalar, OKCU, MURAT ÖZGÜR, HÜSEYİN, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.109-141, 2013

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı:Eleştirel Bir Değerlendirme

in: Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, ÖREN, Kenan ESER, Hamza Bahadır AKMAN, Elvettin, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.405-423, 2012

Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları:Genel Bir Değerlendirme

in: Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Ören, Kenan Eser, Hamza Bahadır Akman, Elvettin, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.385-403, 2012

Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları: Genel Bir Değerlendirme

in: Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, ÖREN, Kenan ESER, Hamza Bahadır AKMAN, Elvettin, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.385-403, 2012

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Değerlendirme

in: Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Ören, Kenan Eser, Hamza Bahadır Akman, Elvettin, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.405-424, 2012

Other Publications