Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Türkiye’de Kamu Politikası ve Kanun Yapım Sürecinin Analizi

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2009 Postgraduate

  Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi: Çankaya Belediyesi Örneği

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English