Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.13, pp.347-361, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırmaya Yönelik İnanç ve Duyguların Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeyine Etkisi: Sağlık Yönetimi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.28, pp.55-68, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Rekabette Hastanelerin Rolü

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.22, no.2, pp.1-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, Rabat, Malta, 21 - 23 April 2019, pp.443-451

MELEZ HEKİM YÖNETİCİLİK VE MELEZ HEKİMYÖNETİCİLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTELBİR ÇALIŞMA

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1310-1325

Melez Hekim Yöneticilik ve Melez Hekim Yöneticilerin Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Çalışma

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 October - 13 November 2018

Relation of Tolerance Levels of Healthcare Manager Candidates to Attitudes Towards Mental Problematic Individuals

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.15

Physicians Case in Health-Themed Caricatures

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018

A Review of The Use of External Sources in the Eye of a Manager

1st International 11th Conference of Health and HospitalAdministration, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

The Views Of University Students On Mobile Health Applications And The Levels Of Use

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, Spain, 26 January 2017 - 29 January 2019

Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2013

Illich Haksız mı?

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.315-323

Sağlık Hizmetlerindeki Bilgi Asimetrisinin Arz Talep İlişkileri Üzerine Etkileri

International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management Proceedings, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.315-323

Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 25 June 2011

İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 26 June 2011

Books & Book Chapters

İNFORMAL YÖNETİM AÇISINDAN TEKNOLOJİ

in: YÖNETİMDE İNFORMALİTE/ BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ, RAMAZAN ERDEM, Editor, BETA BASIM YAYIM DAĞITIM, İstanbul, pp.265-293, 2017 Sustainable Development