Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr), Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Türkiye'deki Hekimlerin Mesleki Kültürünü Belirleyen Olgular Üzerine Nitel Bir Değerlendirme

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi

 • 2012 Postgraduate

  Vekâlet Teorisi Çerçevesinde Hasta-Hekim İlişkileri Üzerine Bir Çalışma: ‘Isparta İl Merkezi Hastaneleri Örneği’

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Abd

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English