Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Federal Almanya Cumhuriyeti nde Yüksek Denetim

Sayıştay Dergisi, no.96, pp.5-23, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.11, no.24, pp.59-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Son Dönem

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Yerel Siyaset Dergisi, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE CONTRIBUTION OF PIPELINES ON THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL COOPERATION AND PEACE RUSSIA TRANS KOREA PIPELINE

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.63

Çocuk Haklarının İhlali ve Çocuğun Ekonomik İstismarı

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 ("Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı, Turkey, 28 - 30 November 2013

Sustainable Urbanization and Ecocities

International Symposium on Sustainable Development, 31 May - 02 June 2012

Gölcük Tabiat Parkı

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Turkey, 26 April - 03 May 2010

Kızıldağ Milli Parkı

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Turkey, 26 April - 03 May 2010

Toplam Kalite Uygulamasının Önündeki Engellere İlişkin Isparta Belediyesi nde Bir Araştırma

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler Kongresi, Turkey, 3 - 04 December 2004

Books & Book Chapters