Education Information

Education Information

 • 2004 - 2007 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Nikel Baskılanmış Monolitik Kolonlar

  Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  Aspartam ve Bozunma Ürünlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tayini

  Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English