Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPATIAL SEARCH FOR CONSTRUCTION OF WOMEN’S VISIBILITY IN THE LATE OTTOMAN PUBLIC SPACES: DARÜLMUALLIMATS

LIVENARCH VII-livable environments & architecture- 7th International Congress/Other Architect/ure(s), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2021, vol.2, pp.502-520

A Socıal Housıng Example In Isparta: Gülevler Housıng Cooperatıve

ARCHDESIGN ’xx18 / V. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE, Dubrovnik, Croatia, 13 - 14 April 2018, pp.182-190

Antalya Lisesi A Blok Ek Binası

Docomomo 2014, Turkey, 31 October - 02 November 2014

Antalya Halkevi Binası

Docomomo 2014, Turkey, 31 October - 02 November 2014

Burdur Saat Kulesi

DOCOMOMO 2014 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.1

Kent Kimliğinin Oluşum Sürecinde Rol Alan Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarının Kent Belleğindeki Yeri Antalya Örneği

Bellek ve Kültür VII. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013

The Remounting Effort Of Social Memory In The Public Area Antalya Cumhuriyet Square Model

ARCHIST’ 13 Arvhıtecture Polıtıcs Art Conference, Politics In The History Of Architecture As Cause Consequence, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2013

Books & Book Chapters

Kırsal Yerleşimlerde Koruma Kaygısı Üzerine Bir Bakış; İslamköy Geleneksel Dokusu

in: İslamköy'de Geleneksel Yerleşim ve Konut, Ş. Gülin BEYHAN,Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.29-86, 2022

Geç Osmanlı Modernleşmesinde Kadın Eğitim Yapıları: Taşra İnas Mektepleri ve Darülmuallimatlar

in: Çağdaş Mimarlık Araştırmaları: Kent, Kuram, Tasarım, Yıldız Aksoy,Efe Duyan, Editor, DAKAM Yayınları, İstanbul, pp.100-140, 2021

Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2018

Metrics

Publication

22

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals