Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Maintaining the carbon-oxygen balance in residential areas: A method proposal for land use planning

URBAN FORESTRY & URBAN GREENING, vol.11, no.1, pp.87-94, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İklim Değişikliğine Karşı Mekânsal Kırılganlığın ve Uyum Kapasitesinin Belirlenmesi: Alanya Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.119-128, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EKSTREM KLİMATOLOJİK OLAYLARA ADAPTİF KENTLER

YAPI, no.430, pp.44-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KENT YOKSULLARINA KENTSEL DİRENÇ KAZANDIRMA

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.12, pp.1162-1171, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Dönüşümde Mekansal Ayrışmayı Azaltmanın Bir Aracı Olarak Mahalle Eylem Planı Konya Doğanlar Mahallesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, pp.324-337, 2016 (Other Refereed National Journals)

Romanları Konut Sorunsalı Zorunlu Tercih

Mimarlık, no.385, pp.71-75, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Dönüşümde Eşdeğerlik İlkesinin Önemi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.55-65, 2014 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi destekleyici dış mekan tasarımı

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, no.12, pp.71-76, 2011 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı

Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, pp.25-36, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kentsel alanda çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekanı tasarımının rolü

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, no.2, pp.177-187, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLARIN KENT EKOSİSTEMİNDEKİ ROLÜ, AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyon, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.262-263

DEĞİŞEN İKLİMDE SU DUYARLI KENTLER

ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.273-279

Dışlanmayla Mücadelede Kent Yönetiminin Yol Haritası Sosyal İçerme Eylem Planı

I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, pp.470-495 Sustainable Development

Sensitive City Planning Approach for Gypsies Tekirdag AydogduNeighborhood

The Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia, Hiroshima, Japan, 24 - 26 August 2015, pp.98-103

The Proposal Related in Mitigation of Carbon Footprint in Isparta Residental Development Areas

1. INTERNATINONAL CONFERENCE ON SEA AND COASTAL DEVELOPMENT IN THE FRAME OF SUSTAINABILITY), Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.131 Sustainable Development

The Proposal Related In Mitigation Of Carbon Footprint In Isparta Residential Development Areas

The 1st International Conference On Sea And Coastal Development In The Frame Of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 September 2015 - 20 September 2018, pp.117-125 Sustainable Development

Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği

2.Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.1925-1956

Kentsel Dönüşümle Yoksunluğu Azaltmaya Pozitif Katkı Roman Mahalleleri Örneği

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.823-845

Çocuk Dostu Eğitim Alanı Fiziki Çevre Düzenlemesi ve Yerseçim Kriterleri

Okul Kültürü ve Çocuk" konulu 7. Ulusal ÇOAKUM Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2012, pp.300-313

Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma; Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.1925-1956

Ötekiler bağlamında planlama dili nin irdelenmesi ve bir öteki olarak çocukluk dönemine yönelik öneriler

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu, Kayseri, Turkey, 8 - 10 November 2010, pp.465-483

Geleceğin kentlerinin biçimlenmesinde çocuk odaklı bir yaklaşım

Kentler ve Mimarlık 15. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.331-346

Books & Book Chapters

Romanların Konut Sorunu Dışlanma ve Ayrışma Ekseninde

LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2016

Dışlanmanın Dışavurum Örneği; Roman Çocuklar. Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu içinde

in: Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Kitabı, , Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.61-76, 2016