Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Retrospective study of magnetic resonance imaging in a university hospital psychiatry clinic

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 15 - 19 April 2015

Investigation of psychiatric pathologies in subjects who apply to the health board

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 15 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Eştanı sorunu

in: Bipolar Bozukluk Tip II Tanı ve Tedavi El Kitabı Ed A Bozkurt E Timuçin Oral Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 19 Ankara 2015 s 35 43, A. Bozkurt, E. Timuçin Oral, , Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları,, pp.35-43, 2015