Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOME FINDINGS REGARDING THE PROBLEMS IN THE APPLICATION OF OTTOMAN MANORIALISM SYSTEM

GENEL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.331-350, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

XVI. Yüzyılda İrle Kazası Vakıfları

Mediterranean Journal of Humanities (MJH), vol.9, no.2, pp.357-372, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

XVI. YÜzyılda Dİyarbekir Eyaleti'nde Sınai Bitkileri

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.17-36, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

XVI. YÜZYILDA DİYARBEKİR EYALETİ’NDE SINÂİ BİTKİLERİ ÜRETİMİ

ALINTERİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.17-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLASİK DÖNEMDE OSMANLI DEVLETİ’xxNDE TARIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.5, no.6, pp.313-327, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOME FINDINGS RELATED TO THE CITY STRUCTURE OF PROVİNCE OF DİYARBEKİR AND SOCIAL CLASSES IN THE EARLY YEARS OF THE REIGN OF SULEIMAN THE MAGNIFICENT

INTERNATIONAL A E G E A N SYMPOSIUM On Social Sciences & Humanities-III, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2021, pp.50-65

The Production and Taxation State of Nevşehir Sub Province in the Era of Ahmed IIIrd

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.430-439

III. AHMED DÖNEMİNDE NEVŞEHİR KAZASI’NIN ÜRETİM VEVERGİLENDİRME DURUMU

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.430-439

OSMANLI DÖNEMİ (BAYEZİD) AĞRI SANCAĞI HAVALİSİNDEKİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’xxUN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.135-143

Books & Book Chapters

ÇERMİK SANCAĞI'NDAKİ SEYYİDLER HAKKINDA BAZI TESPİTLER (1518-1566)

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ ARAŞTIRMALAR 5, ÖZLEM ÇAKIR-KEMAL ÇİFTYILDIZ, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.479-500, 2021 Sustainable Development

XVI. Yüzyılda Çermik Sancağı’nda Sosyal ve İktisadi Hayat

in: Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı, Mithat Aydın,Süleyman İnan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.613-632, 2020 Creative Commons License

XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Ruha Sancağı’ndaki Konar-Göçer Teşekküllere Dair Bazı Tespitler

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II, Behset Karaca,Emel İslamoğlu,Cemal İyem, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.3-18, 2019 Creative Commons License

1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Aşiret ve Cemaatlerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Önemi

in: İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Karacoşkun M.D., Köse O., Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.37-54, 2018

1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Sosyo - Ekonomik Durumu

in: İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Karacoşkun M.D., Köse O., Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.415-434, 2018

16. Yüzyılda Diyarbekir Eyaleti'nin Cizye Gelirleri ve Bu Gelirlerin Diyarbekir Eyaleti Açısından Mâli Önemi

in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR -3 (SOSYAL BİLİMLER), BABACAN H, TEMİZER A, DUYMAZ Ş. A., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.403-419, 2018

1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Aşiret ve Cemaatlerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Önemi

in: İlk Çağlardan Modern Döneme T a r i h t e n İ z l e r II, Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN, Prof. Dr. Osman KÖSE, Editor, Berikan, Ankara, pp.37-54, 2018

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Yalvaç Nahiyesinin Sosyo-Ekonomik Durumu

in: Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar-1, Osman Köse,Esra Kirik, Editor, Berikan, Ankara, pp.429-444, 2018