Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Hybrid wavelet-artificial intelligence models in meteorological drought estimation

JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, vol.130, no.1, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Analysis of dynamic behavior of Darideresi-II Dam by ANSYS

NATURAL HAZARDS, vol.90, no.3, pp.1223-1235, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

THE PREDICTION OF RUNOFF DATA FOR KINIKLI BASIN BY USING THE PRECIPITATION DATA WITH WMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.12, pp.7255-7263, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Prediction of Precipitations of Isparta Region By Using IDW and Kriging

TEKNIK DERGI, vol.27, no.3, pp.7551-7559, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Data mining process for modeling hydrological time series

HYDROLOGY RESEARCH, vol.44, no.1, pp.78-88, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Artificial models for interbasin flow prediction in Southern Turkey

Journal of Hydrologic Engineering, vol.14, no.7, pp.752-758, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Meteorological drought analysis using data-driven models for the Lakes District, Turkey

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.54, no.6, pp.1114-1124, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Stochastic Modeling of flows in middle Mediterranean catchment

TEKNIK DERGI, vol.18, no.4, pp.4271-4291, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimating evaporation using ANFIS

Journal of Irrigation and Drainage Engineering, vol.132, no.5, pp.503-507, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation estimation in western Turkey

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.49, no.6, pp.1001-1010, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Drought Estimation of Çanakkale with Data Mining

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.2019, pp.124-135, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ESTIMATION OF DALAMAN STREAM FLOW BY USING WAVELET-ANFIS

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.56-63, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Trend Analysis of Lakes Region Precipitation Data in Turkey

Cumhuriyet Science Journal, vol.39, no.1, pp.258-273, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Darıderesi-II Göleti’nin Dinamik Davranışlarının ANSYS ile İncelenmesi

Teknik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.10-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Water Potential of Lake Eğirdir Turkey

Procedia Earth and Planetary Science, vol.15, pp.244-248, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Precipitation Prediction Model With Genetic Evaluationary Programming

SDÜ International Journal of Technological Science, vol.7, no.1, pp.8-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meteorological drought analysis using artificial neural networks

Scientific Research And Essays, vol.6, no.21, pp.4469-4477, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Artificial Intelligent Models For Flow Prediction A Case Study On Alara Stream

Journal of Engineering Science and Design, vol.1, no.1, pp.8-13, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POTANSİYEL EVAPOTRANSPİRASYON METODUNUN KEŞİF KURAKLIKİNDİSİNE ETKİSİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİUygulamalı Bilimler, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, vol.1, pp.34-44

METEOROLOJİK VE HİDROLOJİK KURAKLIK ANALİZİ: MANAVGAT NEHRİ ÖRNEĞİ

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2019, vol.1, pp.447-456 Sustainable Development

Darıderesi-II Baraj Göleti’nin Erzincan Depremi Etkisinde DinamikDavranışlarının ANSYS ile İncelenmesi

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.94

Drought Estimation of Çanakkale by Gene Expression Programming

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 06 January 2018, pp.16 Sustainable Development

Estimation of P-PET in Palmer Drought Severity Index using SVM

1. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 06 January 2018, vol.1, pp.9-15 Sustainable Development

The prediction of Precipitation and Drought by using Support Vector Machines

8. International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.10, pp.2265-2271 Sustainable Development

A Wavelet-ANFIS Hybrid Model for Drought Forecasting

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.3251-3258 Sustainable Development

Eğirdir ve Burdur Gölleri Su Seviyelerinde Olası Azalma Eğilimleri

4. Su Yapıları Sempozyumu 2015, Antalya, Antalya, Turkey, 19 - 20 November 2015, pp.489-499

Dalaman Çayı Akımlarının Yıllık Zaman Serileri İle Modellenmesi

VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.573-581

Genetik Evrimsel Programlama Yöntemi ile Dalaman Çayı Akımları Tahmini

VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Isparta, Turkey, 8 - 10 October 2013, pp.287-293

Artificial Neural Networks for Precipitation Prediction: A Case Study on Eğirdir

International Symposium on INnovations in Intelligent Systems and Applications, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2011, vol.1, pp.310-314 identifier

Adaptif Ağ Temelli Bulanık Çıkarım Sisitemi ile Sediment Taşınımı Tahmini

VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, Denizli, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.1, pp.710-718

Isparta Bölgesi Meteorolojik Kuraklık Analizi

I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2007, vol.1, pp.350-359 Sustainable Development

Flow Prediction Model with Fuzzy Logic Approaches: Dim Stream

International Congress River Basin Management, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2007, vol.1, pp.439-447

Türkiye’xxnin Su Potansiyeli

The International Science and Pratical Confarance, 6 - 07 September 2006

Türkiye nin Su Potansiyeli

The III. International Scientific and Practical Conference, Baku, Baku, Azerbaijan, 6 - 07 July 2006, vol.1, pp.66-68

Bulanık Mantık ile Eğitim Durumu Etkisi Altında Su Talebi Tahmin Modeli

Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 16 June 2006, vol.1, pp.108-112