Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğilme Etkisi Altındaki Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşiminde Modelleme Tekniklerinin Birleşim Davranışı Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-37, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEMA 273 356 368 369 440 Eurocode 8 ve DBYBHY 2007 Yönetmeliklerinde Yapı Zemin Etkileşimi Problemi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi

Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi, vol.19, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings