Education Information

Education Information

  • 2014 - 2021 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 2012 - 2014 Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

  • 2004 - 2009 Undergraduate

    Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği, Turkey