Dr.Öğr.Üyesi

Cihad ÖZSÖZ


Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr), Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Yeni Muhafazakâr Orta Sınıf, Din ve Gündelik Hayat: Kayseri MÜSİAD Örneği

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

2009

2009

Yüksek Lisans

Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Simgesel Şiddet

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2013 - 2017

2013 - 2017

Araştırma Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2009 - 2013

2009 - 2013

Araştırma Görevlisi

Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademi Dışı Deneyim

2008 - 2009

2008 - 2009

Sivil Toplum Kuruluşu, İktisadi Girişim Ve İş Ahlakı Derneği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Sociological Links of Healthy Eating Obsession

Canbaz E. A. , ÖZSÖZ C.

ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, cilt.40, sa.1, ss.279-308, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

MEDYA ALANI VE HABERCİLİĞİN HABİTUSUNUN “ONTOLOJİK SUÇ ORTAKLIĞI”

ÖZSÖZ C.

Moment Journal, cilt.6, sa.2, ss.562-567, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Aksu Akçaoğlu, Zarif ve Dinen Makbûl: Muhafazakâr Üst-Orta Sınıf Habitusu, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, 172 s.

ÖZSÖZ C.

Journal of Humanity and Society (İnsan Toplum Dergisi), cilt.9, sa.3, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Weber ve Ülgener’in Din ve Ekonomi İlişkisine Dair Temel Yaklaşımları

ÖZSÖZ C.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.51, ss.557-561, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İslâm Ekonomisi ve Yeni Muhafazakâr Orta Sınıfın Temsilcisi Olarak MÜSİAD

ÖZSÖZ C.

Sosyolojik Düşün, cilt.2, sa.1, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kayseri’de Ticaret Kültürünün Tarihsel Kökleri ve Bugünü: MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneği

ÖZSÖZ C.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.284-311, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Pierre Bourdieu: Simgesel Şiddet, Eğitim, İktidar

ÖZSÖZ C.

Cogito, sa.76, ss.290-311, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Sınıf ve Kimlik

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.9, ss.29-32, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Richard Sennett ve Kamusal İnsanın Çöküşü

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.8, ss.18-22, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Şiddetin Tanımlanması ve Simgesel Şiddet

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.7, ss.23-30, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Kültürel Feminist Teori ve Feminist Teorilere Giriş

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.6, ss.51-55, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Vaka İncelemesi

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, ss.74-79, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Ruth Benedict ve Kültür Konusuna Katkıları

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, ss.26-28, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Çözümlemeci Çatışma Kuramı ve Ralf Dahrendorf

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.3, ss.49-53, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Max Weber’in Din Sosyolojisi Metodu ve Eleştirisi

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.2, ss.53-58, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Pierre Bourdieu’nün Temel Kavramlarına Giriş

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.1, ss.15-21, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Harold Garfinkel ve Etnometodoloji

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, sa.1, ss.4-8, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Sermayenin Aktarımı: Eğitim ve İktidar

ÖZSÖZ C.

Pierre Bourdieu Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 07 Mart 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Muhafazakâr Burjuvazinin Oluşumu ve GenelSınırları: MÜSİAD Örneği Üzerinden BirDeğerlendirme

ÖZSÖZ C.

Türkiye’xxde Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Lütfi Sunar, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.325-339, 2018

2011

2011

Pratik, Kültür, Sermaye, Habitus ve Alan Teorileriyle Pierre Bourdieu Sosyolojisi

ÖZSÖZ C. , BARAN A.

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler, Suğur, Serap Görgün Baran, Aylin, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-21, 2011

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Sosyoloji Notları

Baş EditörKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2014

2014

Pierre Bourdieu Sempozyumu

Katılımcı

Aydın-Türkiye