Asst. Prof.Cihad ÖZSÖZ


Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, General Sociology and Methodology, Social Strafication and Mobility

Metrics

Publication

23

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

Continues

Continues

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji (Dr), Turkey

Continues

Continues

Postgraduate

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

Continues

Continues

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Yeni Muhafazakâr Orta Sınıf, Din ve Gündelik Hayat: Kayseri MÜSİAD Örneği

Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

2009

2009

Postgraduate

Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Simgesel Şiddet

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

General Sociology and Methodology

Social Strafication and Mobility

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2013 - 2017

2013 - 2017

Research Assistant

Suleyman Demirel University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2009 - 2013

2009 - 2013

Research Assistant

Bingol University, Faculty Of Arts And Scıences, Sosyoloji

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Board Member

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Non Academic Experience

2008 - 2009

2008 - 2009

Non-profit Organisation, İktisadi Girişim Ve İş Ahlakı Derneği

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Sınıf ve Kimlik

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.9, pp.29-32, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Richard Sennett ve Kamusal İnsanın Çöküşü

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.8, pp.18-22, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Şiddetin Tanımlanması ve Simgesel Şiddet

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.7, pp.23-30, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Kültürel Feminist Teori ve Feminist Teorilere Giriş

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.6, pp.51-55, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Vaka İncelemesi

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, pp.74-79, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Ruth Benedict ve Kültür Konusuna Katkıları

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, pp.26-28, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Çözümlemeci Çatışma Kuramı ve Ralf Dahrendorf

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.3, pp.49-53, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Max Weber’in Din Sosyolojisi Metodu ve Eleştirisi

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.2, pp.53-58, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Pierre Bourdieu’nün Temel Kavramlarına Giriş

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.1, pp.15-21, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Harold Garfinkel ve Etnometodoloji

ÖZSÖZ C.

Sosyoloji Notları, no.1, pp.4-8, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014

2014

Sermayenin Aktarımı: Eğitim ve İktidar

ÖZSÖZ C.

Pierre Bourdieu Sempozyumu, Aydın, Turkey, 07 March 2014

Books & Book Chapters

2018

2018

Muhafazakâr Burjuvazinin Oluşumu ve GenelSınırları: MÜSİAD Örneği Üzerinden BirDeğerlendirme

ÖZSÖZ C.

in: Türkiye’xxde Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Lütfi Sunar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.325-339, 2018

2011

2011

Pratik, Kültür, Sermaye, Habitus ve Alan Teorileriyle Pierre Bourdieu Sosyolojisi

ÖZSÖZ C., BARAN A.

in: Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler, Suğur, Serap Görgün Baran, Aylin, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-21, 2011

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Sosyoloji Notları

First EditorCongress and Symposium Activities

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Pierre Bourdieu Sempozyumu

Attendee

Aydın-Turkey