Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.1, pp.42-49, 2018 (International Refereed University Journal)

Çocuklarda Dental Estetik İndeksin değerlendirilmesi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.135-140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklarda Maloklüzyon ve Ortodontik Tedavi İhtiyacı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Maloklüzyonun Psikososyal Etkileri ve Çocuklarda Ortodontik Tedavi Görme İsteği

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.40-44, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maloklüzyonun pisiko sosyal etkileri ve çocuklarda ortodontik tedavi görme isteği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

12- 14 Yaşlarındaki Çocuklarda Ortodontik Tedavi İhtiyacı İndeksinin Değerlendirilmesi

Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, pp.18-23, 2016 (International Refereed University Journal)

12 14 yaşlarındaki çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin değerlendirilmesi

süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Diş hekimliği kliniklerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.40, pp.35-42, 2013 (National Refreed University Journal)

Microleakage of class v composite restorations with different bonding systems on fluorosed teeth

European journal of Dentistry, pp.48-58, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süt dişi minesinde farklı adeziv sistemlerin bağlanma dirençleri

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.70, no.14, pp.241-245, 2007 (Other Refereed National Journals)

Süt dişlerinde RM-CAM iyonomer simanın bağlanma direncinin değerlendirilmesi

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.14, no.69, pp.171-174, 2007 (Other Refereed National Journals)

Farklı kompozit rezinlerin eğilme dirençlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.175-181, 2006 (Other Refereed National Journals)

Konik diş anomalisi bulunan üç farklı olgunun,kompozit veneer restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel tedavisi: Olgu bildirimi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.215-221, 2005 (Other Refereed National Journals)

Farklı tiplerdeki geleneksel ve rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve suda çözünürlüğü

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.25-34, 2005 (Other Refereed National Journals)

Farklı ışık kaynakları ve polimerizasyon yöntemlerinin mikro sızıntı üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.143-149, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ektodermal displazili bir çocuk hastada protetik rehabilitasyon: Bir olgu bildirimi

Ankara Üniversitesi diş hekimliği dergisi, vol.31, no.1, pp.79-84, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings