Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çocukların ve Ebeveynlerinin Oral Hijyen Alışkanlık (OHA) Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.1, pp.42-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklarda Dental Estetik İndeksin değerlendirilmesi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.135-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklarda Maloklüzyon ve Ortodontik Tedavi İhtiyacı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Maloklüzyonun Psikososyal Etkileri ve Çocuklarda Ortodontik Tedavi Görme İsteği

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.40-44, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Maloklüzyonun pisiko sosyal etkileri ve çocuklarda ortodontik tedavi görme isteği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

12- 14 Yaşlarındaki Çocuklarda Ortodontik Tedavi İhtiyacı İndeksinin Değerlendirilmesi

Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, pp.18-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

12 14 yaşlarındaki çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin değerlendirilmesi

süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Diş hekimliği kliniklerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.40, pp.35-42, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Süt dişi minesinde farklı adeziv sistemlerin bağlanma dirençleri

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.70, no.14, pp.241-245, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı kompozit rezinlerin eğilme dirençlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.175-181, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı ışık kaynakları ve polimerizasyon yöntemlerinin mikro sızıntı üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.143-149, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Ektodermal displazili bir çocuk hastada protetik rehabilitasyon: Bir olgu bildirimi

Ankara Üniversitesi diş hekimliği dergisi, vol.31, no.1, pp.79-84, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings