Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Doctorate

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Afyon Kocatepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Afyon Kocatepe University, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNDE SIRALI KATEGORİK VERİLERİN AĞIRLIKLANDIRILMIŞ VE AĞIRLIKLANDIRILMAMIŞ PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMLERİ VE BİLGİ KRİTERLERİNİN ÖRNEKLEM HACİMLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  DOĞRUSAL TİP II REGRESYON TEKNİKLERİNİN MONTE-CARLO BENZETİM ÇALIŞMASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI: SAĞLAM, BULANIK VE SAĞLAM BULANIK TEKNİKLER

  Afyon Kocatepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English