Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Analysis of sports injuries in a professional football club

MEDICINA DELLO SPORT, vol.73, no.1, pp.107-116, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Arthroscopic chronic tennis elbow surgery preserves elbow proprioception

ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY-SURGERY & RESEARCH, vol.105, no.2, pp.329-334, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is ACL reconstruction a prerequisite for the patients having recreational sporting activities?

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.52, no.1, pp.37-43, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Non-invasive indices for the estimation of the anaerobic threshold of oarsmen

Journal of International Medical Research, vol.38, no.3, pp.901-915, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Non-invasive detection of the anaerobic threshold by a neural network model of the heart rate-work rate relationship

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, vol.223, no.3, pp.109-115, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chronic groin pain in an amateur soccer player

British Journal of Sports Medicine, vol.38, no.2, pp.223-224, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Arthroscopic fixation of intercondylar eminence fractures using a 4-portal technique

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, vol.17, no.5, pp.450-460, 2001 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Fiziksel İnaktivite ve Covid-19: İki Büyük Pandemi

Türk Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.51-52, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sporda Yüz Bölgesi Yaralanmaları

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.54, no.3, pp.207-214, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Results of a Rehabilitation Program After Surgery of Knee Multiple Ligament Injury: A Case Report

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.54, no.3, pp.202-206, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Hot-Cold Applications on Patellar Tendon to Torque-Time Parameters

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.53, no.4, pp.152-159, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Association Between Strength, Balance and Physical Function with the Body Mass Index in Dyslipidemia

Journal of Obesity and Overweight, vol.4, no.1, pp.102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Vücut Kitle İndeksinin Unikondiler Diz Artroplastisinin Klinik Sonuçlarına Etkisi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.70-78, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sporcularda Diz YaralanmalarınınSınıflandırılması

Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, vol.4, pp.9-13, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does Increased Body Mass Index Cause Pain and Impact Overall Quality of Life in Case of Venous Insufficiency?

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.52, no.4, pp.127-132, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Contribution of Kinesiotape Application Combined with Calf Exercises to Conservative Treatment Efficacy in Chronic Venous Insufficiency

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.52, no.2, pp.41-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜÇ BOYUTLU HAREKET ANALIZINDE SAYISAL FOTOGRAMETRIK YÖNTEMLERIN GERÇEK ZAMANLI OLARAK KULLANILMASI

Journal of Engineering Sciences and Design, vol.4, no.4, pp.195-202, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sıcak Ortamda Spor Termoregülasyon ve Sportif Performans

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-6, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları Alt Ekstremite Akut Yaralanmaları

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Sayısı, vol.1, no.3, pp.82-88, 2015 (National Non-Refereed Journal)

KAS İSKELET SİSTEMİ YARALANMALARI ALT EKSTREMİTE YARALANMALARI

Turkiye Klinikleri Spor Hekimligi Pediatrik Sporcu Ozel Sayisi, vol.1, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçiren Hastalarda Kinezyofobinin ve Aktivite Skorunun Değerlendirilmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.116-120, 2015 (Other Refereed National Journals)

Quadriseps kasına yapılan rijit bantlamanın diz ekstansör kas kuvvetine ve sıçramaya etkisi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.4-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kan Akımı Kısıtlaması Antrenmanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi͕ Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 21 June 2020, pp.374

İNTÖRN HEKİMLERİN BESİNSEL ERGOJENİK DESTEK ÜRÜNLERİ İLE DOPİNG KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ VE TUTUMLARI

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 - 22 November 2019

PROFESYONEL BİR FUTBOL TAKIMINDAKİ SPOR YARALANMALARININ ANALİZ

100. Yılında Millî Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 - 22 November 2019

Comparing Functional and Comfort Properties of Disposable and Reusable Surgical Gowns by Objective and Subjective Measurements

International Congress of Innovative Textiles ICONTEX, İstanbul, Turkey, 20 October 2018 - 22 October 2011, vol.1, no.1, pp.1-10

Fotogrametrinin Matematiksel Modelinin 3B Obje Takibinde Kullanılması

I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.1-10

Futbolda diğer sağlık sorunları

16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Turkey, 2 - 05 April 2017

Spora güvenli geri dönüş kriterlerinin yeterliliği

13.TUSYAD kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016, vol.5

Spora özgü hareketlerin üç boyutlu analizlerinin sayısalfotogrametrik yöntemlerle yapılması için sistem tasarımı

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.292-302

Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda Artroskopik Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

Sempozyum: Femoroasetabular Sıkışma Sendromu, Isparta, Turkey, 12 - 13 February 2016

Balance Muscle Strength and Performance Differences Between Non obese and Obese Dislipidemic Patients

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.474-475

Return to play process of a soccer player diagnosed with malignant peripheral nerve sheat tumor

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.471-472

Books & Book Chapters

Dirsekte Tendon Yaralanmaları

in: Sporcularda Sık Görülen Omuz ve Dirsek Yaralanmalarına Yaklaşım, ERCAN SABRİYE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.68-72, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

POSTOPERATİF AŞİL TENDONU REHABİLİTASYONU

in: Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.663-670, 2020

PELVİS, KALÇA VE UYLUK YARALANMALARI

in: Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.419-424, 2020

SAHA PERFORMANS TESTLERİ

in: Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.157-166, 2020

Kadınlarda Kemik Sağlığı

in: Kadın ve Spor, Kaplan, Ş, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.45-51, 2019

Kadınlarda Kemik Sağlığı

in: Kadın ve Spor, Kaplan Ş., Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.45-51, 2019

Sporcularda Diz Yaralanmalarının Sınıflandırılması

in: Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, Prof.Dr.Yavuz Yıldız, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, pp.9-13, 2018