Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği, Turkey

 • 1990 - 1997 Undergraduate

  Ankara University, School Of Medıcıne, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Futbolcularda Diz Eklemi Laksitesinin Propriosepsiyon Üzerine Etkisi

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dtbb / Spor Hekimliği