Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hane Halkı ve Aile Yaşam Döngüsü Ölçekleri İle İçecek Tüketimi Harcamalarının Analizi

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün Önemi

Aile ve Toplum, vol.4, no.16, pp.1, 2009 (Other Refereed National Journals)

II Meşrutiyetten Cumhuriyete Geçiş Döneminde Ekonomik Sisteme İlişkin Düşünceler

100. Yılında II. Meşrutiyet, 2008 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı

Sosyoloji Konferansları Dergisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bir Din Mühendisliği Projesi Olarak Euro-İslam

Avrupa Günlüğü, no.8, pp.56-83, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psiko Sosyal Bir Terim Olarak Kimlik in Kimliği

Avrupa Günlüğü, no.4, 2003 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Bir Değer Olarak Yardımlaşma ve Dilenciler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.4, no.2, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dilenciler ve Dilencilik

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.4, no.1, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çok Kültürlü Bir Yapıda Toplumlar ve Ulusal Etnik Kimlikler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.2, pp.2, 2001 (Other Refereed National Journals)

Modern Bilim Örnekliğinde Gerçeğin Kuşatılması Sorunu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Soayal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İhmal ve İstismarın Çocukları (Sokağın Çocukları ve Aileleri)

5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, pp.213

Sokakta Çalışan Çocukların Aileleri ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri

5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, pp.145 Sustainable Development

Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün Önemi

21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Bolu, Turkey, pp.78

Türkiye’de Aile Yapısı ve Problemleri

İslam Toplumları ve Problemleri, Indonesia, pp.152

Türkiye’nin AB Üyeliği ve Ulusal Kimliğin Sürekliliği Sorunu

Uluslararası Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Turkey, pp.85

Silifke Mut Bölgesi Tahtacıları

Uluslararası İnanç Merkezleri Kongresi, Mersin, Turkey, pp.56

İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Değişim

Sosyal BilimlerKmogresi, Kyrgyzstan, pp.785

Küreselleşme Sürecinde Ulusal Kimlik ve Dil (Kanada’daki Türkler)

VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Mersin, Turkey, pp.75

Kur’an açısından kişilik ve karakter inşasında rol modellerin niteliği ve önmei

Uluslararası akarakter inşasında dinin yeri sempozyumu, 10 - 12 June 2016

Bireysel ve Toplumsal Değişimin Bir Aracı Olarak Müzik

Dil Sanat ve İktidar, Giresun, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, pp.173-222

Yol Ayrımındaki İnsan

Sahabe Nesli Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 03 November 2014, pp.11-66

Sekam Araştırması Bağlamında Türkiye de Aile Yapısı ve Problemleri

Savrulan Dünyada Aile Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2012

Sokakta Çalışan Çocukların Aileleri ve Sosyo Ekonomik Özellikleri

5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 May 2007, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TEVHİD VE TOPLUM

PINAR YAYINLARI, İstanbul, 2019

Modern Çöküş İnsanın Modern Halleri

Açılım Kitapları, İstanbul, 2018

Cumhuriyet Tarihi

Pınar Yayınları, İstanbul, 2018

Büyüsü Bozulan Dünyada Umudun Yeniden Diriltmenin İmkani

in: İslam ve Yorum II, Sinanoğlı A.F., Arslan M.,Sayın G, Editor, İnönü Üniversite Yayınları, Ankara, pp.1-31, 2018

Kur an ve Hayat

Pınar Yayınları, İstanbul, 2017

Hz Muhammed'in Hayatı

Pınar Yayınları, İstanbul, 2017

Esenlik Yurdunun Çağrısı

Pınar Yayınları, İstanbul, 2017

Yol Ayrımı

Pınar Yayınları, İstanbul, 2017

Türk Modernleşmesinin Kapsam ve Yöntem Sorunu

in: Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.63-98, 2017

İlahiyat Fakültelerinde Üretilen Bilginin Ve Bilgiyi Üretenlerin Niteliği ve İtibarı Problemi

in: Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları, Muzaffer Şeker, Editor, İsav, Konya, pp.271-288, 2017

Türk Modernleşmesi

in: Dünden Bugüne Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Memed Zencirkıran, Editor, Nova, İstanbul, 2017

İbn Teymiyye

in: Elli Müslüman Düşünür, Mustafa Tekin, Editor, Pınar, İstanbul, pp.239-252, 2016

Ebu'l Ala El- Mevdudi

in: Elli Müslüman Düşünür, Mustafa Tekin, Editor, Pınar, İstanbul, pp.365-376, 2016

Modern Çöküş İnsanın Modern Halleri

Açılım Kitapları, İstanbul, 2015

Yol Ayrımındaki İnsan

in: Sahabe Nesli, Mustafa Demirel, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.11-66, 2015

Gençlik ve Din

in: Sabit ve Değişken, Enes Kabakçı, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.91-108, 2014

Bilim ve Ahlak

Açılım Yayınları, İstanbul, 2013

Türkiye'de Aile Yapısı ve Problemleri

in: Savrulan Dünyada Aile, Burhanettin Can, Editor, Sekam, İstanbul, pp.49-102, 2012

Kur'an'ın Hayata Müdahalesi (Bireyin ve toplumun İnşası)

in: Kur'an ve Risalet, Tuncer Namlı, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.177-192, 2009

Ahlak Hukuk İlişkisi ve Kaynağı Sorunu

in: Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Osman Konuk, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.156-187, 2009

Modern Bilim Örnekliğinde Gerçeğin Kuşatılması Sorunu

in: Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Osman Konuk, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.56-83, 2009

Trabzon da Kentleşme Kentlileşme Süreci ve Problemleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2008

Trabzon da Ailenin Yapısı ve Problemleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2008

İkinci Meşrutiyetten Cumhuriyete Geçiş Döneminde Ekonomik Sisteme İlişkin Düşünceler

in: Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet, A. Öz, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.305-324, 2008

Türkiye'nin Batılılaşma Süreci ve ıı. Meşrutiyeti Hazırlayan Şartlar

in: 100 Yılında 2 Meşrutiyet, Asım Öz, Editor, Pınar, İstanbul, 2008

Cumhuriyetin Tarihi

Pınar Yayınları, İstanbul, 2005

Hz Muhammed in Hayatı ve İslam Daveti

Pınar Yayınları, İstanbul, 2005

Cumhuriyet Tarihi

Pınar Yayınları, İstanbul, 2005

Aile ve Şiddet

Afyonkocatepe Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2003

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Kurumsal İmajı

Afyon Kocatepe Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2001

Tevhid ve Toplum

Pınar Yayınları, İstanbul, 1999

Tevhid ve Değişim

Pınar Yayınları, İstanbul, 1991

Vahiyden Kültüre

Pınar Yayınları, İstanbul, 1990

Other Publications