Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

An implementation of differential evolution algorithm for inversion of geoelectrical data

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.98, pp.160-175, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Inversion of self-potential anomalies caused by simple-geometry bodies using global optimization algorithms

JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING, vol.9, no.5, pp.498-507, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Traveltime tomography of crosshole radar data without ray tracing

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.72, no.4, pp.213-224, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Geophysical investigation of a landslide: The Altindag landslide site, Izmir (western Turkey)

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.65, no.2, pp.84-96, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.958-966, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tarım Jeofiziği (Özel Dosya)

Jeofizik Bülteni, vol.78, pp.1-16, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Metaheuristics in applied geophysics

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, vol.22, no.6, pp.563-580, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Karşılıklı kuyu yer radarı verilerinin modellenmesi

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, vol.22, no.6, pp.581-596, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Katı atık alanlarındaki gömülü plastik atıkların özdirenç yöntemi ile belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.3, no.1, pp.47-58, 2001 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Menderes District (Eğirdir, Isparta) Landslide Area Geophysical Research

8. Yer Elektrik Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.176-180

Investigation of Yeşilyurt Village (Isparta) Landslide

8. Yer Elektrik Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.162-165

Şeref Höyük / Komama (Bucak) Archaeo-geophysical Explorations

8. Yer Elektrik Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.138-142

Doliche Ancient City (Gaziantep) 2020-2021 Geophysical Surveys

8. Yer Elektrik Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.64-68

Inversion of Self-Potential Anomalies using Cultural Algorithm

V. International ICONTECH Conference on Innovative Surveys in Positive Sciences, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 06 February 2022, pp.109-115

Archaeo-geophysical Investigations around the Aediculus Basilica of the Pisidia Antiocheia Ancient City (Yalvaç, Isparta)

V. International ICONTECH Conference on Innovative Surveys in Positive Sciences, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 06 February 2022, pp.116-121

Global optimization of total field magnetic anomalies due to fault structures: Differential Evolution versus Particle Swarm Optimization

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region – IESCA 2019, İzmir, Turkey, 7 - 11 October 2019, pp.218

Geophysical studies in the ancient city of Pisidia Antiokheia

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, pp.501-510

Şeref Höyük / Komama Geophysical Explorations - 2018

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, pp.511-517

Geophysical Applications for Cultural Heritage Conservation: Edirne New Palace Example

1st International Ottoman Traces Symposium, Edirne, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.361-370

2018 Yılı Pisidia Antiokheia (Yalvaç, Isparta) Arkeojeofizik Araştırmaları

7. Yer Elektrik Çalıştayı, Isparta, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.133-136

Determination of Gravity Model Parameters by using Bat Algorithm

4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kyiv, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.320

Sandıklı (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanında Elektrik Özdirenç Araştırmaları

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), Zonguldak, Turkey, 15 - 17 June 2017, pp.70

Geophysical Applications for Agriculture Geophysics and Landscape Design Projects.

2. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8-10 Mayıs 2017, Cappadocia, Nevşehir-Turkey, 8 - 10 May 2017 Sustainable Development

Inversion of Analytic Signal Amplitude of Magnetic Data using Differential Evolution Algorithm

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.994

Parameter Estimation by Differential Search Algorithm from Horizontal Loop Electromagnetic (HLEM) Data

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.962

Gravitational Search Algorithm for Inversion of Residual Gravity Anomalies caused by Simple-geometry Bodies

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.909

Perturbation-based Evolutionary Algorithm – A New Metaheuristic Optimization Approach for Inversion of Geophysical Data

The Fourth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2016), Kyrenia, Cyprus (Kktc), 2 - 04 November 2016, pp.25-28

3D Inversion of Airborne Magnetic Anomalies by Differential Evolution: A Case Study from the Biga Peninsula (NW Turkey)

1st International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.231

Application of Differential Evolution Algorithm for Interpretation of Magnetic Anomalies due to Dipping Dike-like Bodies

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Skopje, Macedonia, 15 May 2015 - 17 May 2017, pp.45

Metaheuristics in Applied Geophysics

Proceedings of the 15th EU/ME Workshop, İstanbul, Turkey, 24 - 25 March 2014, pp.133-139

3D Inversion of Magnetic Data by Differential Evolution Algorithm

The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.134-137

Determination of Seawater Intrusion by 2D Inversion of VES Data: Case of Çanakkale City

The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.22-25

Karşılıklı Kuyu Yer Radarı Verilerinin Modellenmesi

1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.205-208

Metropolis Antik Kentindeki Tümleşik Jeofizik Çalışmalar

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongreı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.1-4

Ayvacık Düdeni (Bozdağ) Karstik Boşluk Araştırmaları: İlk Sonuçlar.

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongreı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.1-4

Karşılıklı Kuyu Sismik Verisinin Eikonal Denklemi Temelli Ters Çözümü

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongreı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.1-4

Oygu Mezarların Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması: Nagidos ve Patara Örnekleri

Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.44-48

Geniş Ölçekli Arkeoloji Jeofiziği Uygulamaları: Amorium Antik Kenti Örneği

Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.21-23

Amorium Antik Kenti 2002 Yılı Arkeoloji Jeofiziği Araştırmaları

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2003, pp.86

Selçuk Meryemana Lahidinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2003, pp.94

Kelenderis (Aydıncık, İçel) Antik Kentinde Arkeojeofizik Uygulamar

SDÜ 10. Yıl Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.3

Burdur Kentinin Sığ Yerelektrik Yapısı.

Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2001, pp.70-72

Books & Book Chapters

Global Optimization of Near-Surface Potential Field Anomalies Through Metaheuristics

in: Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics, Arkoprovo Biswas, Shashi Prakash Sharma, Editor, Springer, pp.155-188, 2020