Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Assessment of Agricultural Land-Use Suitability Levels in the Gulf of Edremit

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.40, pp.135-147, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ortak Malların Trajedisi Üzerine Teoriler: Gediz Deltası’xxnda Arazi Kullanımı-Arazi Örtüsü Değişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.43, pp.120-142, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortak Malların Trajedisi Üzerine Teoriler: Gediz Deltası'nda Arazi Kullanımı-Arazi Örtüsü Değişimi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.43, pp.120-142, 2018 (International Refereed University Journal)

Eğirdir Gölüne Kuzeyden Dökülen Akarsularda Akım Trendi ve Yağış İlişkisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.32, pp.211-230, 2014 (National Refreed University Journal)

EGE BÖLGESİNDE DEPREMLERİN MEKÂNSAL DAĞILIMI: JEOİSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.28, pp.369-379, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Fiziki Planlama Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 15 - 17 November 2019

Assessment And Mapping of Spatial Variation of Soil Quality Around The Gulf of Edremit, Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.375-386

Spatiotemporal Variation Characteristics of SoilpH around the Balikesir City, Turkey

world academy of science, engineering and technology conference, 2 - 03 May 2016

Spatiotemporal VAriation Characteristics of Soil pH around the Balıkesir City

Worl Academy of Science, Engineering and Technolohy Conference Proceedings, Roma, Italy, 2 - 03 May 2016, pp.197

Balıkesir Çay Deresi'nde CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemine ile Taşkın Riskinin Değerlendirilmesi

Balıkesir Kent Sempozyumu 2015, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 November 2015, no.11, pp.191-202