Education Information

Education Information

  • 2012 - 2018 Doctorate

    Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğraya, Turkey

  • 2008 - 2012 Postgraduate

    Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Coğrafi Bilgi Sistemleri), Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ege University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Turkey