Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The profile of electronic cigarette users in Turkey

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, vol.21, no.2, pp.122-126, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.131-140, 2018 (International Refereed University Journal)

Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.131-140, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma.

ODU Journal of Social Science Research, vol.6, no.3, pp.839-848, 2016 (Other Refereed National Journals)

An Research for the Measurement of Public Hospıtal Patient Satisfaction

ODU Journal of Social Science Research, vol.6, no.3, pp.839-848, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

“The correlation between death anxiety and anxiety in elderly with chronic obstructive pulmonary disease

PROGRESS IN HEALTH SCİENCE, vol.6, no.1, pp.63-69, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hipertansiyon ve Alternatif Tedavi Yöntemleri

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.869-873

Yaşlılık ve Evde Bakıma Dönüş

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.897-903

Sarımsağın Sağlık Üzerine Olumlu Etkileri

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.904-907

KIZILAY (HİLAL-İ AHMER) HANIMLAR MERKEZİ

II.ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ SAVAŞLAR VE HEMŞİRELİK, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.80

I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA AŞILAMA ÇALIŞMALARI

II.ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ SAVAŞLAR VE HEMŞİRELİK, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.79 Sustainable Development

Books & Book Chapters