Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Aile Zenginleşmesinin Esnek Çalışma Saatleri ve Öznel İyi Oluşa Etkisinin İncelenmesi

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1714-1727

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Bir Eleştirisi Olarak Dijital Çağ Yönetişimi/Digital Era Governance as a Criticism of New Public Management

15th International Public Administration Forum KAYFOR15-Public Administration and Policy in Digital Age, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017

Sağlık Reformları Sonrası Türk Sağlık Sektöründe Hizmet Sunumu Kapasitesi

KAYFOR 12- XII.Kamu Yönetimi Forumu, Turkey, 12 - 14 September 2014, pp.178-198

Books & Book Chapters

İspanya

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK, Editor, Nobel, pp.271-311, 2014