Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seleukeia Sidera Antik Kenti 2019-2020 Yılları Kazı, Temizlik ve Jeofizik Çalışmaları

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2022, vol.1, no.42, pp.343-354 Creative Commons License

Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2018 Yılı Çalışmaları

37. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.1, pp.315-320

Seleukeia Sidera Antik Kenti Temizlik-Düzenleme ve Ölçüm Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2019, vol.1, pp.385396

Evaluation of the Production Activities in Ancient City of Seleukeia Sidera

Pisidia Araştırmaları II: Pisidia ve Yakın Çevresinde Ürteim, Ticaret ve Ekonomi, 31 October - 03 November 2018

Nysa Ad Maeandrum Çarşı Bazilikası Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri

Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekân Dumlupınar Üniversitesi V. Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 10 October - 05 December 2016, pp.231-250

Nysa ad Meandrum Çarşı Bazilikası Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri

Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekân, Kütahya, Turkey, 10 - 12 October 2016, pp.231-250

Books & Book Chapters

Ceramics from Colonnaded Street/Street 1-Plateia

in: A Dipolis on the Meander Nysa, Serdar Hakan Öztaner, Editor, Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.145-157, 2022

Local Ceramic Production in Nysa

in: A Dipolis on the Meander Nysa, Serdar Hakan Öztaner, Editor, Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.398-403, 2022

TARİHÖNCESİ DÖNEMLER

in: DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ, Çetin Şenkul,Bilge Hürmüzlü,Yasemin Ünlü,Gurbet Kılınç, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.167-175, 2022

The Ceramics of the Civil Basilica

in: A Dipolis on the Meander Nysa, Serdar Hakan Öztaner, Editor, Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.244-249, 2022