Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of gallic acid on the methotrexate-induced kidney damage in rats

JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, cilt.25, sa.4, ss.890-897, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of pulmonary involvement in inflammatory bowel disease in an experimental model of colitis

KOREAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, cilt.31, sa.5, ss.853-859, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

METHIMAZOLE-INDUCED INSULIN AUTOIMMUNE SYNDROME IN GRAVES' DISEASE: CASE REPORT

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.32, sa.2, ss.457-461, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of Nesfatin-1 levels in patients with OSAS associated with metabolic syndrome

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.38, sa.4, ss.463-469, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

AN EVALUATION OF THE NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH HASHIMOTO'S THYROIDITIS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.30, sa.2, ss.457-460, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Sözdizimsel Bulanıklık Bağlamında Gramatik Çözümlemenin Niteliği Üzerine Bir İnceleme"

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.40, ss.122-146, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Different Cause of Malignant Hypercalcemia in a Breast Carcinoma with Bone Metastasis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.22, sa.1, ss.41-44, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Amyloid Goiter Secondary to Ulcerative Colitis.

Case reports in endocrinology, cilt.2016, ss.3240585, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Parathyroid adenoma located on anterior mediastinum

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etiology of Overt or Subclinical Hyperthyroidism and Iodine Status in Older Than Sixty Years

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.725-728, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Temmâm Hassân'ın Arap Dilinde Kelime Tasnifine Yönelik Eleştirilerinin Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.35, ss.57-78, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Propylthiouracil-induced alveolar hemorrhage

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.2, sa.3, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

"Nakibzâde Hâlid el-Aynî'nin Netîcetu'l-Usûl Adlı Eseri"

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.22, ss.517-534, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Gramatik Kuralda Kapsam Geçerliliği Bağlamında Birgivî’nin Takdim-Kasr İlişkisine Yaklaşımı”

Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.96

THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM FETUIN A LEVELS AND FETUIN GENE POLYMORPHISM IN HEMODIALYSIS PATIENTS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Kanada, 28 - 31 Mayıs 2015, cilt.30 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

“Gramatik Kuralda Kapsam Geçerliliği Bağlamında Birgivî’nin Takdim-Kasr İlişkisine Yaklaşımı”

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivî, Mehmet Bayyiğit vd.,, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Balıkesir, ss.290-307, 2019