Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2018 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2012 - 2018 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Bilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenli, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  ARAP DİLİNDE LAFIZ-MANA İLİŞKİSİ -İşlevsel Anlam-Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme-

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

 • 2007 Yüksek Lisans

  NAKİBZÂDE HÂLİD AYNÎ ve NETÎCETU'L-USÛL ADLI ESERİNİN TAHKİK ve TAHLİLİ

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik Arapça

 • B2 Orta Üstü İngilizce