Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Cumhuriyetin 100. Yılı Yaklaşırken Türk Arkeolojisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.50, pp.275-335, 2020 (National Refreed University Journal)

Seleukeia Sidera Kuzey Nekropolisi 2018 Yılı Çalışmaları

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.17, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Seleukeia Sidera Antik Kenti 2017 Yılı Çalışmaları

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Antik Kaynaklar epigrafik ve Arkeolojik Veriler Işığında Kuzeybatı Pisidia Bölgesi nin Kültüel Kimliği

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.37, pp.27-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pisidya Dağların Ülkesi

Magma Yeryüzü Dergisi, no.10, pp.52-67, 2016 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Geç Antik Dönem’de Konane (ὁ Κνλάλεο, Ἰνπζηηληαλνύπνιηο)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Adada Yüzey Araştırması 2014

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.13, pp.140-143, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Pisidia Bölgesi nde Seleukoslar Dönemi Yerleşim Politikaları

Colloquium Anatolicum, no.14, pp.160-179, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konane Antik Kenti Hellenistik Dönem Kale Tepe Yerleşmesinde Neden Yoğun Yüzey Araştırması

Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, no.38, pp.37-39, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Konana Conana 2013 Yılı Yüzey Araştırmaları

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.12, pp.168-170, 2014 (Non-Refreed Journal)

Archeo Kid A Project Based Learning Model

EuropeanJournal of Research on Education, IASSR, pp.1-6, 2013 (Non-Refreed Journal)

Konane Conana 2012 Yılı Yüzey Araştırması

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.11, pp.211-214, 2013 (Non-Refreed Journal)

Konana 2012 Yılı Çalışmaları Kepeci Tepe Nekropolisi

TEBE, no.36, pp.22-24, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2010

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, no.32, pp.51-54, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2010 Konane Conana Antik Kenti ve Çevresi

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.9, pp.194-197, 2011 (Non-Refreed Journal)

Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009 Konane Antik Kenti ve Çevresi

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.8, pp.124-126, 2010 (Non-Refreed Journal)

Die frühste Gruppe klazomenischer Sarkophage aus Klazomenai

Jahrbuch Des Deutschen Achaeologischen Instituts, no.125, pp.87-151, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuzeybatı Pisidia da Bir Kent Konane Conana

TEBE, no.30, pp.29-31, 2010 (National Non-Refereed Journal)

New Research in Northwestern Pisidia Ancient Konane Conana and its Territory

Colloquium Anatolicum, pp.235-256, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta Bölgesi 2008 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması Tymandos Antik Kenti ve Çevresi

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, no.7, pp.122-124, 2009 (Non-Refreed Journal)

Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2008

TEBE, no.27, pp.16-17, 2009 (National Non-Refereed Journal)

İonia Vazo Resim Sanatında İlk Hikayeci Sahneler

TEBE, no.25, pp.12-13, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Seleukeia Sidera Antik Kenti

TEBE, no.26, pp.12, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Pisidia Bölgesi nde Ele Geçen Anthemion Tipi Steller

Colloquium Anatolicum, pp.97-114, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pisidia da Gömü Geleneklerinin Işığında Kültürler Arası İlişkiler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.15, pp.1-22, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Klazomenai de Yerleşim Alanları ve Nekropolisler

TEBE, no.22, pp.16-19, 2006 (National Non-Refereed Journal)

The Organization and Utilization of the Burial Grounds in Klazomenai

Olba, pp.39-67, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seleukeia Sidera Antik Kenti Temizlik-Düzenleme ve Ölçüm Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2019, vol.1, pp.385396

Evaluation of the Production Activities in Ancient City of Seleukeia Sidera

Pisidia Araştırmaları II: Pisidia ve Yakın Çevresinde Ürteim, Ticaret ve Ekonomi, 31 October - 03 November 2018

Isparta Arkeolojik Surveyi 2017 Sonuçları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 07 April 2108 - 11 April 2018

Archaeology in Turkey

EAA 2017, 30 August - 03 September 2017

Seleukeia Sidera Antik Kenti 2016 Yılı Yüzey Araştırması Sonuçları

35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, no.35, pp.247-254

Klazomenai M.Ö. 6. Yüzyıl Kemik İşliği ve Klazomenai’xxden Kemik Buluntular

Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu. GÖNKUYSEM 2017, Isparta, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.39-40

Kuzeybatı Pisidia Bölgesi’xxndeki Apollonia Antik Kenti ve Kırsal Yerleşimleri

Antik Dönemde Kırsal ve Kent, Mersin, Turkey, 4 - 07 April 2017, vol.49, pp.173-186

Kültürel ve Arkeolojik Miras Yönetimi nin Bölgesel Kalkınmaya Katkıları

16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Turkey, 1 - 02 December 2016

Methods of Isparta Archaeologica Survey

IMS 2016International Mediterranean Survey WorkshopGhent, May 23-24, 2016, 23 May 2016

Display of Power The Mortuary Landscapes of Pisidian Tumuli

Tumulus as Sema Topoi Berlin Studies of the Ancient, Berlin, Germany, 1 - 03 June 2009, pp.491-500

Isparta Arkeolojik Surveyi 2014 Yılı Çalışmaları

Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 5 - 11 May 2015, vol.1, pp.529-546

Notes on Cultural Interaction in Northwest Pisidia in the Iron Age

NOSTOI Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia During the Late Bronze and Early Iron Age, 18 - 21 March 2011, pp.531-538

Times of Change Urbanization Models in Northwest Pisidia from the Hellenistic to the Roman Period

20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 10 - 14 October 2014, pp.463

Performing Death Rituals in Ionia and the Colonies Klazomenai Teos and Abdera

20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 10 - 14 October 2014, pp.463

Isparta Arkeolojik Surveyi 2012 Yılı Çalışmaları Konane Conana

Araştırma Sonuçları Toplantısı, 27 - 31 May 2013, vol.2, pp.247-255

Isparta Arkeolojik Surveyi 2011 Yılı Çalışmaları Konane Conana Antik Kenti

Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 May - 01 June 2012, vol.1, pp.333-338

Konane Antik Kenti Hellenistik Dönem Yerleşmesi

Pisidia Araştırmaları I. I. Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri, Isparta, Turkey, 5 - 06 November 2012, pp.142-154

Survey in Phrygia

Internationales Kibyratis Symposium, Vİyana, Austria, 2 - 06 November 2012

Etnoarkeoloji Uygulama Alanları ve Turizme Katkısı Gönen İlçesi

I. Uluslararası Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı: “Turizmde Yeni Ufuklar, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.117-128

Kırsal Yerleşmelerin Sürekliliği ve Sürdürülebilirliği Yassıören Tymandos Örneği

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 23 - 25 October 2011, pp.325-329

Isparta Arkeolojik Surveyi 2009 Yılı Çalışmaları Konane Conana

Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24 - 28 May 2010, vol.2, pp.163-172

Isparta Arkeolojik Surveyi 2008 Yılı Çalışmaları

Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25 - 29 May 2009, vol.1, pp.65-76

Isparta Arkeoloji Müzesi Seramik Koleksiyonu

Araştırma Sonuçları Toplantısı, 20 - 26 May 2008, vol.1, pp.273-278

İonia da Arkaik ve Klasik Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri Klazomenai den Ekphora Sahneli Bir Lahit

Ankara Üniversitesi, DTCF Arkeoloji Bölümü 3. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 29 April - 01 May 2004, pp.15-16

2002 Yılı Klazomenai Kazısı

Kazı Sonuçları Toplantısı, 26 - 31 May 2003, vol.2, pp.101-110

A New Type of Clazomenian Sarcophagus The Alteration of the Burial Customs in Clazomenae

Sepulkral-und Votivdenkmäler östlicher Mittelmeergebiete (7.Jh.v.-1.Jh.n.Chr.) Kulturbegegnungen im Spannungsfeld von Akzeptanz und Resistenz. Akten des Internationalen Symposiums vom 01-03 November 2001 in Mainz, 1 - 03 November 2001

2000 Yılı Klazomenai Kazısı

Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2001, vol.1, pp.41-54

Burial Grounds at Klazomenai Geometric through Hellenistic Periods

Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony, Proceedings of the International Symposium Held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, 20 - 21 October 2001

1999 Klazomenai Kazısı

Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2000, vol.2, pp.27-38

Books & Book Chapters

“Kapı” İmgesi ve “Eşik” Metaforu”

in: Tematik Arkeoloji Serisi 3: Arkeoloji ve Göstergebilim, Yaşar Ersoy - Elif Koparal - Güneş Duru - Zeynep Aktüre, Editor, Ege Yayınları, 2019

Isparta’daki Türk-İslam Dönemi Yapıları

in: Antik Dönemden Günümüze Isparta’xxnın Kültürel Mirası, Bilge Hürmüzlü, Hüseyin Köker, Ahmet Mörel, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.32-307, 2019

Pisidia'da Yeni Bir Kale Yerleşmesi

in: Mustafa Büyük Kolancı ya Armağan, Şimşek Celal, Duman Bahadır, Konakçı Erim, Editor, Zero Books, pp.309-313, 2015

Konana Antik Kenti ve Çevresinde Roma Dönemi Yol Sistemleri

in: Pisidia Yazıları Hacı Ali Ekinci Armağanı, Metin Hüseyin, Polat Becks Ayça B., Beck Ralf, Fırat Murat, Editor, Zero Books, İstanbul, pp.35-45, 2015

Isparta Müzesi’nde Korunan Karia Kökenli Bantlı ve Dalgalı Çizgi Bezekli Oinokhoeler

in: Levent Zoroğlu na Armağan, Tekocak Mehmet, Editor, Matsis Matbaa Hizmetleri, pp.305-310, 2013

Isparta Müzesinde Korunan Karia Ürünü Tabaklar

in: İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, IŞIK ŞAHİN, Editor, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, pp.125-132, 2012

Isparta’nın Arkeolojik Zenginlikleri

in: Geçmişten Günümüze Isparta, H. Gül, S. Boybeyi , Editor, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, pp.227-236, 2009

Remarks on Cultural Interactions in the Earlier Periods of North West Pisidia

in: Zurück zum Gegenstand Festschrift für Andreas E Furtwängler, , Editor, Beier-Beran, pp.493-500, 2009

Remarks on Local İmitations of Import Pottery in Sixth Century B.C: Klazomenian Chalices

in: Prof Dr Haluk Abbasoğlu na 65 yaş Armağanı, , Editor, Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, pp.557-569, 2008

İonia’dan Spiral Biçimli Takılar

in: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol a Armağan, , Editor, Zero Books, İstanbul, pp.341-350, 2007