Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İbn Haldun’da Siyasî Otorite ve Meşruiyet Problemi

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.49-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İBN HALDÛN’DA SİYASÎ OTORİTE VEMEŞRUİYET PROBLEMİ

The Journal of Academic Social ScienceStudiesInternational Journal of Social Science, no.63, pp.283-298, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Haldûn un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

the Journal of Academic Social Sciences, vol.22, no.22, pp.349, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Haldûn un FelsefesindeE Zaman ve Tarih Tasavvuru

ASOS JOURNAL, no.22, pp.349-367, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Rüşd Felsefesinde Tanrı nın Bilgisi ve Varoluş Arasındaki İlişki

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.36, pp.75-93, 2016 (Other Refereed National Journals)

Farabî nin Nübüvvet Anlayışı

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.23, pp.75-102, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Sina Düşüncesinde Zorunlu Varlık ın Bir Niteliği

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.22, pp.83-104, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Haldûn un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 08-11 Ekim 2015 Konya Sempozyum Bildirileri, Konya, Turkey, 8 - 11 October 2015, vol.1, pp.189-207

İbn Haldun un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.189-207

Naîmâ nın Toplum Ve Siyaset Düşüncesi

I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.537-554

Osmanlı Düşüncesinin xvıı xıx Yüzyıllarında Siyaset ve Devlet Felsefelerinde İbn Haldûn Yansımaları

Uluslararası İbn Haldûn Sempozyumu International Ibn Khaldun Symposium 01-03 Kasım/November 2013 – Çorum, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, 1 - 03 November 2013, pp.601-629

Medeniyet ve Gelenek İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal

II. Uluslararası Davraz Kongresi, 29 - 31 May 2014, pp.3149-3168

İbn Rüşd ve Duns Scotus da Tanrı nın Varlığını Kanıtlama Sorunu

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.485-506

İbn Haldûn u Yeniden Okumak Gelibolulu Mustafa Âlî nin Siyaset Felsefesi Bağlamında XVI Yüzyıl Osmanlı Siyaset Felsefesi Paradigması

Aydın Sayılı'nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslar Arası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu, Kastamonu 13-15 Kasım 2013; Dört Öge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Turkey, 13 - 15 October 2013, vol.3, pp.127-148

İbn Rüşd ün Tanrı Tasavvurunda Bir Niteliğinin Anlamı

Doğu-Batı İlişkisinin Entellektüel Boyutu İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek Sempozyum Bildirileri, Sivas, Turkey, 9 - 11 October 2008, vol.1, pp.367382

Sinan b Sabit e Göre Hikmet ve Edebin Tazammunları

I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006, vol.1, pp.411-427

Mevlânâ Düşüncesinde Âlem Tasavvuru

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.101-110

Books & Book Chapters

Naîma'nın Toplum ve Siyaset Düşüncesi

in: Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Editor, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Yayınları, Ankara, pp.463-483, 2016

İbn Haldûn'un Siyaset Felsefesinde Ahlâk

in: Hikmet ve Ahlâk Felsefe Araştırmaları I, Mehmet Ali Türkel, Editor, Fakülte Kitabevi, Isparta, pp.51-84, 2016

Naima'nın Toplum ve Siyasey Düşüncesi

in: Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Mehmet Akıncı-Gökçe Nur Şafak, Editor, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası yayınları, Ankara, pp.463-484, 2016