Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, 1 YILDIZ DALICI, TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU, 2019

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, POLAR GRUP SÜBSTİTÜELİ MUZ ŞEKİLLİ MESOGENLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTRO-OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019

Araştırma Alanları

Kimya, Organik Kimya, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Organik Spektroskopi, Organometalik Bileşikler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2018 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Sezgin B., Yılan A., Topal S. N. , TÜBİTAK Projesi, TÜBİTAK 2209/A-2020/1. Dönemi Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı Araştırma Projesi-Aminoasit Türevi Yeni Azo Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Teorik Hesaplamaları, in vitro ve in silico Antibakteriyel Aktivite Çalışmaları, 2020 - 2021
Sezgin B., Ocak H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Polar Grup Sübstitüeli Muz Şekilli Mesogenlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Elektrooptik Özelliklerinin İncelenmesi, 2017 - 2019

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

International Liquid Crystal Society (ILCS), Üye, 2020 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021