Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1999 yılında Isparta Doğum ve Çocuk Hastanesi, yenidoğan servisine yatan bebeklerin özelliklerinin tanımlanması

44. Milli Pediatri Kongresi İki binli Yıllarda Çocuk Sağlığı 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 2000, pp.207

Isparta da prematüre ve gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlıklı doğum sıklığı.

44. Milli Pediatri Kongresi İki binli Yıllarda Çocuk Sağlığı 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 2000, pp.206

Sağlık çalışanlarının Hepatit-B ile ilgili bilgi tutum ve davranışları

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 November 1999, pp.165 Sustainable Development