Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ., Turkey

  • Continues Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ., Turkey

  • Continues Undergraduate

    Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey