Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Fındık kabuğu ve fındık kabuğundan farklı yöntemlerle elde edilen aktif karbonun kurşun(II) sorpsiyon potansiyelinin belirlenmesi / Determination of lead (II) sorption capacity of hazelnut shell and activeted carbon obtained from hazelnut shell with different methods

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği

 • 2006 Postgraduate

  Sulu çözelti ve deri endüstrisi atık suyundan Cr+6 iyonunun aktif çamur biyokütlesi ile biyosorpsiyonu / Biosorption of Cr+6 from aqueous solution and tannery effluents with activated sludge biomass

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English