Education Information

Education Information

 • 2010 - 2019 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı, Turkey

 • 2015 - 2017 Masters (Non-Thesis)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Latin Amerika Çalışmaları, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Comparative Analysis of Single Party Rule: The Cases of Turkey and Mexico

  Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Osmanlı'dan Günümüze Sancak Bölgesi

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Spanish