Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Yürüme Engelli Bireyler İçin Kentiçi Ulaşımda Güzergahİyileştirme Önerisi: Pilot Bölge Çalışması

DÜMF Mühendislik Dergisi, vol.10, no.1, pp.289-299, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türk Sürücülerinin Facebook Paylaşım Sitesini Trafik Bilgilendirme Amacıyla Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Degisi, vol.6, no.2, pp.354-364, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Detection of Pavement Roughness on Urban Road Sections for to be Improved

International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH 2019), 23 - 25 October 2019, vol.2, pp.712-721

Sinyalizasyonlu Kavşak Yaklaşımında Üstyapı Düzgünsüzlüğü ile Sürücü Davranışı Etkileşiminin Değerlendirilmesi

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES2018, 9 - 11 November 2018, vol.1, pp.918-928

Akıllı Otopark Yönetim Sistemlerine Geçiş İçin Çözüm Önerileri Geliştirilmesi: Alanya Örneği

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.624

Books & Book Chapters

Sosyal Medya Kullanımının Sürücülerin Trafik Kurallarına Uyma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Araştırmaları 2017, Çiftçi Nizamettin, Kara Yakup, Yalçınkaya İbrahim, Şahin Mehmet, Agaçayak Tevik, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.98-106, 2017