Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mu’tezilî Sıfat Telakkisinin İnşâında Cehm b. Safvan’ın Belirleyiciliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.2, pp.92-101, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dinî-Felsefî Yaratma Algısı -İlk Dönem Kelamı Bağlamında Bir Değerlendirme-

GAP 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.50

Mu’tezile’nin İlahî Sıfatlara İlişkin Yaklaşımında Tevhid İlkesinin Belirleyiciliği

GAP 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.51

Gazzâlî Öncesi Kelamda Mantık Karşıtlığının Nedenleri

GAP 1.ULUSLARARASI MEVLANA İLAHİYAT VE FELSEFE KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.40