Education Information

Education Information

  • 2007 - 2013 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey