Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kutbüddîn Şîrâzî’nin Tanrı Anlayışı

Süleyman Demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2017 /4, no.29, pp.113-142, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Frithjof Schuon’un Dini Çoğulculuk Düşünceleri Açısından Modernizm Eleştirisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2017, no.39, pp.68-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

John Locke Da Akıl Ve Vahiy İlişkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2016 1 Sayı 23 ss 83 106 ISSN 1305 7774

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.83-106, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kur an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi Ahlakı

Diyanet Aylık Dergi, pp.6-14, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Gazzali ye Göre Dini tecrübe Delili Olarak Keşfin Niteliği ve Değeri Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları Dergisi sayı 21 Mart 2012 s 55 73

Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları Dergisi,, no.21, pp.55-73, 2012 (Other Refereed National Journals)

İbn Sina nın İlim Felsefe Anlayışı ve Din Felsefe İlişkilerine Yaklaşımı SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2012 1 sayı 15 s 287 316

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, pp.287-316, 2012 (Other Refereed National Journals)

Oktay, A. S., 2003, ”Kınalızade Ali Efendi’xxde Hikmet Kavramı”, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, (2003/1), 25-36, Isparta

S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.25-36, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kınalızade Ali Efendi nin Nefs Konusundaki Görüşleri S D Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 93 119 Isparta

Süleyman Demirel Üniversites İlahiyat Fakültesi Dergisi,, no.8, pp.93-119, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ibn Sina’s Understaning of Sciences -Philosophy

The IX International Scientific Conference Avicenna Reading on the Topic, Buhara, Uzbekistan, 24 - 25 November 2017, vol.1, pp.210

Kadınların Çalışma Hayatına Katılmalarının Önündeki Sosyo-Kültürel Engeller”

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi, Türkiye Diyanet Vakfı, İzmir, Turkey, 25 - 27 November 2005, vol.1, pp.410-419

Books & Book Chapters

Kınalızade Ali Efendi

in: Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.335-350, 2018

İSLAM AHLÂKININ TEMEL DEĞERLERINDEN EMANET VE GÜVEN

in: Hz. Peygamberve Güven Toplumu, Yüksel SALMAN, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Anakra, pp.127-137, 2017 Creative Commons License

Kınalızade Ali Efendi

in: Doğu’xxdan Batı’xxya düşüncenin Serüveni, Osmanlı’xxda Felsefe ve Düşünce, c. 8,, Bölüm Adı:Kınalızade Ali Efendi, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Doç.Dr. Ahmet Hamdi Furat Basım sayısı:1, ISBN:978-975-574-766-8, Bölüm Sayfaları:567 -694, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.567-694, 2017

İslam Ahlâkının Temel Değerlerinden Emanet ve Güven”

in: Hz. Peygamber ve Güven Toplumu, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.127-137, 2017

Nasirüddin Tusi’nin İlim/Hikmet Sınıflandırmasına Yansıyan Din Felsefe İlişkileri”,

in: Bilime Adanmış Bir Ömür Nasiruddin Tusi, Kar, Aykut, Gafarov, Anar., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-118, 2017

Katip Çelebi'de Dini Hoşgörü

in: Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Türkel Mehmet Ali , Editor, Fakülte Kitapevi, Isparta, pp.85-105, 2016

Farabi Düşüncesinde Medeniyeti Kuran İki Unsur Olarak Felsefe ile Din ve Aralarındaki İlişki

in: Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmaları I, Türkel Mehmet Ali , Editor, Fakülte Kitapevi, Isparta, pp.1-25, 2016

Ispartalı Düşünür Kınalızade Ali Efendi'nin Felsefe ve Bilim Anlayışı

in: Hikmet ve Ahlak Felsefe Araştırmarı I, Türkel Mehmet Ali , Editor, Fakülte Kitapevi, Isparta, pp.141-156, 2016

Kınalızade Ali Efendi

in: Doğu dan Batı ya düşüncenin Serüveni Osmanlı da Felsefe ve Düşünce 8 cilt, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Doç.Dr. Ahmet Hamdi Furat , Editor, İnsan, İstanbul, pp.567-694, 2015

Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk Terbiyesi Hakkındaki Görüşleri"

in: Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi, M. Faruk Bayraktar, Editor, Ensar neşriyat, İstanbul, pp.43-112, 2015

Kınalızade Ali Efendi

in: Oktay A S Kınalızade Ali Efendi Türk İslam Düşüncesi Tarihi ed Ömer Bozkurt Divan Kitap Ankara 2014 495, Bozkurt, Ömer, Editor, Divan Kitap, Ankara, pp.495-513, 2014