Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of stream water chemistry and impact of geothermal fluid in the up-Buyuk Menderes Basin, Turkey

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.24, no.34, pp.26806-26820, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS

JOURNAL OF WATER AND HEALTH, vol.15, no.1, pp.112-132, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandikli Basin (Afyonkarahisar/Turkey)

JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, vol.124, no.4, pp.783-798, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Groundwater quality assessment and its suitability in Celtikci plain (Burdur/Turkey)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.72, no.4, pp.1167-1190, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of geochemistry and hydrogeochemical processes in groundwater of the Tefenni plain (Burdur/Turkey)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.71, no.11, pp.4657-4673, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of trace metal contents in water and bottom sediments from Egirdir Lake, Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.71, no.6, pp.2807-2819, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Application of hydrogeochemical techniques in geothermal systems; examples from the eastern Mediterranean region

GEOTHERMAL SYSTEMS AND ENERGY RESOURCES: TURKEY AND GREECE, vol.7, pp.77-116, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Egirdir Lake, Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.70, no.6, pp.2527-2544, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Microbiological risk assessment and sanitary inspection survey of Tefenni (Burdur/Turkey) region

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.66, no.4, pp.1213-1223, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Hydrogeological investigations of thermal waters in the Sfax Basin (Tunisia)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.66, no.1, pp.1-16, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hydrogeochemical and hydrogeological investigations of thermal waters in the Usak Area (Turkey)

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.54, no.3, pp.615-628, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Groundwater Pollution in Isparta Plain - Turkey

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.34, no.4, pp.303-308, 1998 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.1, pp.74-90, 2020 (National Refreed University Journal)

Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.273-283, 2019 (International Refereed University Journal)

Karacabey (Bursa) İlçesinin Hidrojeoloji İncelemesi ve İçme Sularının Sağlık Risk Değerlendirmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.239-251, 2019 (International Refereed University Journal)

APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.29-37, 2018 (Other Refereed National Journals)

Determination of stable isotope characteristics and natural radioactivity in drinking waters in Sandikli basin (Afyonkarahisar-Turkey)

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.3, pp.545-553, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

SALDA GÖLÜ SU DENGESİ VE BÜTÇE BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ, (BURDUR/TÜRKİYE)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.29-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Davraz A Şener Ş Şener E 2016 Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi Eğirdir Gölü Havzası Örneği

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,, vol.4, no.3, pp.227-238, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Seviye Değişimini Etkileyen Faktörler

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.226-232, 2016 (International Refereed University Journal)

Golhisar (Burdur) Ovasinin Hidrojeoloji Incelemesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.22, no.6, pp.535-544, 2016 (International Refereed University Journal)

Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği,

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.4, no.2, pp.227-238, 2016 (International Refereed University Journal)

Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.102-115, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Affecting factors the groundwater level changes in the Sandikli (Afyonkarahisar) basin

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.3, pp.226-232, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Hydrogeological and hydrogeochemical assesment of Golhisar (Burdur) plain

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.6, pp.528-537, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çöl (Haydarlı/Afyon) Ovasının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.15, pp.1-13, 2015 (International Refereed University Journal)

Studies of Geogenic Groundwater Contamination in Southwestern Anatolia Turkey 15 435 441

Procedia Earth and Planetary Science, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components, Isparta,Turkey.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.27-36, 2014 (Other Refereed National Journals)

İnegöl Havzası (Bursa) Hidrojeolojisi ve Yeraltısularının Kalite Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.7-21, 2014 (International Refereed University Journal)

Küçük Sincanlı Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.3, pp.269-278, 2012 (Other Refereed National Journals)

An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake Turkey

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.1, no.3, pp.144-149, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hydrogeological Investigations of Sandikli Basin(Afyonkarahisar)-Preliminary Studies

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.1, no.3, pp.107-111, 2011 (National Refreed University Journal)

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Hidrojeoloji İncelemesi – Ön Araştırmalar

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.1, no.3, pp.107-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.1, no.3, pp.145-149, 2011 (National Refreed University Journal)

Barutlusu ve Pınarbaşı Kaynak Sularının (Tefenni/ Burdur) Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.156-167, 2010 (International Refereed University Journal)

Tıbbi jeoloji ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi,

Genel Tıp Derg, vol.19, no.1, pp.45-49, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tıbbi Jeoloji ve Kardiyovasküler Hastalıklarla İlişkisi

Genel Tıp Dergisi, vol.19, no.1, pp.45-49, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yeraltısuyu Kimyası ve Sağlığa Etkisinin Tıbbi Jeoloji Açısından değerlendirilmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Dergisi, vol.7, no.4, pp.351-356, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Importance of Hydrogeology Assessments for Agricultural Water Demand: A Case Study From Southwest Turkey,

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.2, no.2, pp.218-234, 2008 (International Refereed University Journal)

Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri

SDÜ Journal of Natural and Applied Sciences, vol.11, no.1, pp.64-74, 2007 (National Refreed University Journal)

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu

Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, no.5, pp.82-86, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği,

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol.7, no.2, pp.455-461, 2003 (International Refereed University Journal)

Kaya-su etkileşimi üzerine bir çalışma: Keçiborlu-Değirmendere kaynağı (Isparta)

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol.7, no.2, pp.327-335, 2003 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarındaki su kaynaklarının kullanılabilirliği

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2436-24442

Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi

HİDRO’2018Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

The Association Between Excess Drinking Water Fluoride Exposure And Coronary Heart Dısease

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 7 - 11 May 2018

Hydrogeochemical propertıes of springs in Yalvaç district (Isparta/Turkey).

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.193

The Significance Of Radon Gas In Hudai Geothermal Waters Sandıklı AfyonkarahisarTurkey

50th Anniversary International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 10 - 12 May 2017

Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, Turkey, 22 - 24 March 2017

Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 March 2017, vol.652

Isparta ili içme suyu kaynaklarının halk sağlığı açısından değerlendirilmesi

Uluslararası katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 12 - 15 November 2015 Sustainable Development

Hüdai (Sandıklı- Afyonkarahisar) jeotermal alanındaki suların sürdürülebilir kullanımı.

Jeotermal Kaynaklar ve Sempozyumu ve Sergisi,, Ankara, Turkey, 4 - 06 November 2015, pp.339-347

Determination of stable isotope and natural radioactivity for drinking water in Sandıklı basin (Afyonkarahisar, Turkey).

WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, pp.123

The investigation of seasonal variation of groundwater levels in Tefenni plain Turkey

WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Praque, 7 - 11 September 2015

Studies of Geogenic Groundwater Contamination in Southwestern Anatolia, Turkey

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.15, pp.435-441 Sustainable Development identifier

Paleoclimatic Investigations Of Travertines In The Hudai Geothermal Field, Sandikli-Afyonkarahisar, Turkey,

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Morocco, 15 - 19 October 2014, pp.145

Comparative Drought Analysis of Afyon-Sandikli By Means Of Reconnaissance Drought Index and Standardized Precipitation Index, Turkey

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Morocco, 15 - 19 October 2014, pp.134 Sustainable Development

Environmental Impact of Geothermal Fluids on Surface Water In The Sandıklı Basin, Turkey,

International Association of Hydrogeologist 41st International Congress (IAH 2014), Groundwater: Challenges and Stratigies, Marrakech, Morocco, 15 - 19 October 2014, pp.143 Sustainable Development

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi

Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 7 - 09 October 2013, pp.155

MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT AND SANITARY INSPECTION SURVEY OF TEFENNİ (BURDUR/ TURKEY) GROUNDWATERS

the Second International Conference on Water, Energy and the Environment, 21 - 24 September 2013, pp.68

Sustainable Water Management of Başköy springs (Ağlasun-Burdur/Turkey),

The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE),Izmir Katip Celebi University (IKCU), İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2013, pp.154-165

Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Sonuçlarla Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi,

X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,, Balıkesir, Turkey, 11 - 13 April 2013, pp.123

Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Su Kimyası ve İzotop Analizler ile Köken Değerlendirmesi,

X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,, Balıkesir, Turkey, 11 - 13 April 2013, pp.145

The Origin and Sustainability of Hüdai Geothermal Waters Sandıklı Afyonkarahisar Turkey

39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress, NIAGARA FALLS, Canada, 16 - 21 November 2012

Çeltikçi (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi,

1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.123-133

Water Balance of Eğirdir Lake and The Influence of Budget Componenets, Isparta, Turkey.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, 1 - 05 October 2012

Microbiological Pollution of Surface and Groundwaters in The Eğirdir Lake Basin (SW-Turkey),

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1 - 05 October 2012

Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area, Isparta, Turkey.

International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, 1 - 05 October 2012

Water balance of Eğirdir Lake and influence of budget components, Isparta,Turkey.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012),, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.137

Assessing availability of the Tefenni plain (Burdur) groundwater

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey., İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.134

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012)

Microbiological pollution of surface and groundwaters in the Eğirdir Lake basin (SW-Turkey), İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.168

The origin and sustainability of Hudai geothermal waters, Sandikli, Afyonkarahisar,Turkey

39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress, Toronto, Canada, 16 - 21 September 2012, pp.154-157

Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının tıbbi ve balneolojik değerlendirmesi

Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının tıbbi ve balneolojik değerlendirmesi, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.67

Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının kökeni,

IX. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.123

Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı., Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2012, pp.564

The effect of agricultural activities to the surface and groundwaters in Eğirdir Lake catchment area.

The materials of the international practical conference on the subject The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection., Turkey, 15 - 16 November 2011, vol.1, pp.226-231

Investigation of Temporal Changes in Eğirdir Lake Water Quality

The materials of the international practical conference on the subject The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection., Turkey, 15 - 16 November 2011, vol.1, pp.232-236

Tefenni (Burdur/Türkiye) Ovası Yeraltısularının Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi,

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 November 2011, pp.237-242

Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Zamansal Değişiminin incelenmesi

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 November 2011, pp.232-236

Eğirdir Gölü Havzasındaki Tarımsal Faaliyetlerin Yüzey ve Yeraltısularına Etkisi

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 November 2011, pp.226-231

Landfill site selection using analytical hierarchy process and geographic information systems: A case study in Yalvaç Basin, Isparta, Turkey

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2010, Varna, Bulgaria, 20 - 26 June 2010, vol.2, pp.643-650 identifier

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Mevsimsel Nitrat Kirliliği

45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,, Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2010, pp.134

Eğirdir Gölü nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Turkey, 26 April - 03 May 2010, vol.1, pp.666-680

Eğirdir Gölü'nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010, pp.666-680

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Kullanımının Getirdiği Sorunlar,

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı., Ankara, Turkey, 05 April 2010 - 09 October 2014, pp.45

The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey,

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.198-202

Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)-Preliminary Studies

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.178-183

Yarışlı Gölü Sulak Alanının (Burdur) Hidrojeoloji İncelemesi

Su-Enerji-Sağlık’08 Sempozyumu, Turkey, 20 - 23 October 2008, pp.22-24 Sustainable Development

Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu

Su-Enerji-Sağlık (SES) Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 20 - 23 October 2008, pp.56

UŞAK İLİ SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ SAĞLIĞA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VII. Ulusal Kaplıca Tıbbı Ve Balneoloji Kongresi, Turkey, 10 - 13 April 2008, pp.18

Isparta Ovasında (Türkiye) Alternatif Su Kaynaklarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Araştırılması,

The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes, Baku, Azerbaijan, 6 - 07 July 2006, pp.63-66

Şarkikaraağaç (Isparta/Türkiye) Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal İncelemesi,

The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes', Baku, Azerbaijan, 6 - 07 July 2006, pp.148-152

Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi

Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 16 June 2006, pp.113-120

Gebeler Kaplıcasının (Fethiye-Muğla) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası,

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.347-356

Eğirdir Gölü ile Akdeniz Arasındaki Bölgede Yeraltısuyu Dinamiğine Bir Yaklaşım,

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.293-302

Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey)

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2005, pp.64-68

Burdur gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi,

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V,, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.148-156

Investigation of burdur lake shoreline change by using satellite images

7th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2005, Kusadasi, Turkey, 25 - 29 October 2005, vol.2, pp.1429-1436 identifier

Yeraltısuyu araştırmalarında uzaktan algılama verilerinin uygulanması

SDÜ. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, vol.1, pp.277

An Analysis of water potential of Gölcük Lake, SW Türkiye

4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21 - 25 June 2001, pp.403-413

Atabey Ovası'nın (Isparta) Yeraltısuyu Potansiyeli'

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı,, Ankara, Turkey, 7 - 10 June 2001, pp.54-75

International Symposium on Urban Planning and Environment

Groundwater Pollution in Isparta Plain - Turkey', Seattle, United States Of America, 12 - 13 November 1998, pp.156-157

'Isparta Ovası Hidrojeolojisi Yeraltısuyu Kirliliği

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı., Ankara, Turkey, 12 - 14 March 1994, pp.145

Books & Book Chapters

Geothermal Potential and Circulation Depth of Hüdai Thermal Springs (Sandıklı-Afyonkarahisar, Türkiye) Using Magnetic, Geothermometry and Heat Flow Data.

in: Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics, Biswas A.,Sharma S., Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.335-362, 2020

Application of hydrogeochemical techniques in geothermal systems; examples from eastern Mediterranean region.

in: Geothermal Systems and Energy Resources: Turkey and Greece (Sustainable Energy Developments) book, Baba A., Bundschuh J, Chandrasekharam D, Editor, Crs Press, Washigton, pp.77-116, 2014