Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2019 Head of Department

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Çevre Jeolojisi

 • Postgraduate Yeraltısuyu Kirlenmesi

 • Postgraduate Çevre Jeotekniği

 • Postgraduate Hidrojeolojik havza etütleri

 • Postgraduate Jeohidroloji

 • Postgraduate İzotop Hidrolojisi

 • Postgraduate İleri Hidrojeoloji

 • Undergraduate Yeraltısuyu Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate İleri Karst Hidrojeolojisi

Advising Theses