Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İtalyan Basınında İzmir’xxin İşgali

Researcher: Social Science Studies, vol.7, no.3, pp.118-130, 2019 (Other Refereed National Journals)

Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA)

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.67, no.3, pp.197-204, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Lozan Antlaşması Hakkında İngiliz Parlamentosunda Yapılan Tartışmalar Üzerine Bir Değerlendirme (24 Temmuz 1923 Sonrası)

Resarcher: Social Science Studies, vol.6, no.4, pp.48-68, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Vilayetine Mübadillerin Yerleştirilmesi (1923-1930): Tasfiye Talepnamelerine Göre Bir İnceleme ve Değerlendirme

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, no.25, pp.285-316, 2018 (Other Refereed National Journals)

Milli Korunma Kanunu ve Isparta Vilayetinde Uygulanması (1940-1946)

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.18, pp.381-397, 2018 (Other Refereed National Journals)

Deportations of Greeks in Turkey and 1964 Enactment

Route Educational and Social Science Journal, no.18, pp.63-83, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ulus Devletin İnşası Yolunda Bir Ulusal Egemenlik Bildirgesi: Misak-ı Milli

Yeni Türkiye, no.93, pp.206-212, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bitlis Mebusu Muhtar Ertan ın Teftiş Raporuna Göre Elazığ 1943

SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, no.36, pp.1-12, 2015 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Necati Bey in Bir Eğitim Projesi Maarif Eminliği

BELGİ DERGİSİ, vol.1, no.6, pp.743-754, 2013 (Other Refereed National Journals)

Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve Necmettin Sadak

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.25, pp.157-181, 2012 (Other Refereed National Journals)

Harf İnkılabının Yapılışında ve Uygulanışında Basının Rolü

SDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.26, pp.22-44, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’xxe Veba Ve Alınan Önlemler

Uluslararsı Yönetim, Ekonomi Ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 January - 02 December 2018, pp.554-561

According to Liquidation Requests Placing Immigrants in Antalya Province

Innovation And Global Issues Congress IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.101-112

According to Liquidation Requests Placing Immigrants in Afyon and IspartaProvince

Innovatin And Global Issues Congress IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.38-49

Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisinin Türk Toplumuna Etkisi

8. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018

Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA)

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 Sustainable Development identifier

Necmettin Sadak’xxta Sosyalizm ve Komünizm

ASOS Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya/Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.45-51

The Concepts of Migration/Migrant and Turkey’xxs Stand

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 December 2017

Türkiye’xxdeki Yunanlıların Sınıdışı Edilmeleri ve 1964 Kararnamesi

ASOS 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.686

İki Dünya Savaşı Arası Yıllarda Otoriter Totaliter Rejimler ve Türkiye

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.246-252

Books & Book Chapters

TEKİNALP Yeni Mecmua Yazıları

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2019

The Science of History and Education of National Culture in Protection of National Culture

in: Researches on Science and Art 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu,Atilla Atik, Robert Elliot, Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1517-1521, 2017