Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Streptococcus diacetylactis'den Yüksek Düzeyde Diasetil Oluşturan Mutantların Eldesi ve Bunların Doğal Suşa Oranla Faj Duyarlılıklarının Belirlenmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

 • 1986 Postgraduate

  D-Laktat Dehidrogenaz Enziminin Leuconosotoc mesenteroides DSM 20193'den Elde Edilmesi ve Starter Bakterilerin İdentifikasyonunda Kullanılması

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English