Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Provincial Youth Population Analysis In Terms of Time And Space: The Case of Turkey

Fiscaoeconomia, vol.4, no.3, pp.613-627, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE KEY ACTORS OF KNOWLEDGE PRODUCTION FUNCTION IN TURKEY: THE ROLE OF UNIVERSITIES AS A KNOWLEDGE PRODUCER

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.344-354, 2020 (Other Refereed National Journals)

Marmaris İlçesinde Otel İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Turizm-Kalkınma İlişkisi

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliğinde Demografik Yapının Etkisi: Şarkîkaraağaç Örneği

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.31-42, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Milletvekili Genel Seçimleri Üzerine Bir Mekânsal Bağımlılık Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.1-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı, pp.891-911, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sembolik Bilginin Turizm Üzerine Etkisi: Antalya’da Rus Turistlerin ve Kendine Özgü Mekanların Birlikte-(D)Evrimi

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, no.4, pp.11-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alanya Turizm Sektörünün Kümelenme Ve Ağ Yapı Analizi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.25-41, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Symbolic Knowledge on Tourism Co R Evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, vol.1, no.4, pp.11-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008 2012 Sosyo Ekonomik Yenilik Endeksi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.21, pp.177-188, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

"Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), ss: 40-59, 2014.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.40-59, 2014 (National Refreed University Journal)

Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.1, no.2, pp.40-59, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Genç Nüfusun Zaman ve Mekân Perspektifi ile Düzey2 Bölgeleri Üzerinde Analizi

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Giresun, Turkey, 2 - 04 May 2019

TÜRKİYE’DE YAŞANABİLİR KENT OLMA BOYUTLARININ MEKÂNSAL OTO KORELASYON TESTLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 11 - 12 April 2019

The Effects of Tourism on Economic Growth

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’lİ ve TR’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 November 2016

The Comparison of the Structure of Human Capital with Indexing Method in theNUTS 2 Region of Turkey 2007 2011

st International Symposium on Social Sciences, Asos Congress, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.3044-3063

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’li ve TS’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Congress On International Economic And Administrative Perspectives: New Regional Visions (CIEP), Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.138

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR’xxli ve TR’xxsiz Avrupa Birliği 2000-2013

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR li ve TR siz Avrupa Birliği 2000 2013

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Verimlilik - Ücret İlişkisinin Sosyal ve Ekonomik Yönden Farklı Bir Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015 Sustainable Development

Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015

Oil Price Uncertainty and Its Asymmetric Effects on Output Growth VARMA GARCH and Asymmetric BEKK Models

The Second International Conference in Economics (Econworld 2015), Turin, Italy, 18 - 20 August 2015

Oil Price Uncertainty and Its Asymmetric Effects on Output Growth An Application of GARCH in Mean Asymmetric BEKK Model

16th International Symposium on Economometrics, Operations research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

The Impact of the Location of Downtown Hotels on Tourism Development and Pricing in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ’xxDiverse Regions:Building Resilient Communities and Territories’xx, İzmir, Turkey, 15 - 18 June 2014

The Plastic the Dependant and the Path The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector The Evolution of Football Tourism in Antalya

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25 - 27 January 2012

EMERGING REGIONAL PLANNING STRUCTURES IN TURKEY: LIMITS AND CHALLENGES

Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, Australia, 4 - 06 April 2011, pp.17-20

How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector Co R evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ”Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients”, 17 - 20 February 2011

Isparta İlinin Gelişmesinde Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi

Isparta Valiliği İl Kalkınma Semineri, Isparta, Turkey, 16 - 17 October 2010, pp.1

Ücret Düzeyleri ve Verimliliğin İstihdam Etkisi

12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2010 Sustainable Development

Bilgi Dinamikleri Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20 - 21 May 2010

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Shannon-EGEV Örneği

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 - 16 November 2009, pp.222-228

From Territorial Innovation Models to Knowledge Dynamics The Case of Rixos Group

International Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Confrontations, Isparta, Turkey, 24 - 26 September 2009

Telecommunication Sector in Bosnia and Herzegovina An Overview Telecommunication Regulation Sustainable Development

International Symposium on Sustainable Development ISSD’09, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 June 2009

Isparta’da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Turkey, 19 - 21 February 2009, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey

in: The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliot R., Atik D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.955-966, 2018

The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey

in: The Most Recent Studies in Science and Art, PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLU, ASSOC. PROF. ATILLA ATIK, PROF. SALIM HIZIROGLU, PROF. ROBERT L. ELLIOTT, DR. DILEK ATIK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.955-966, 2018

Monetary Policies in EMEs

in: Issues in Emerging Market Economies, Sönmez Alper, Çetin Dilek, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.289-304, 2018

Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması

Isparta Valiliği Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü İle Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008 Sustainable Development