Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Turizm Sektöründe Konaklama Tesisi Fiyatlandırmasının Mekansal ve Niteliksel Belirleyicileri: Antalya Körfezi Örneği

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 2008 Postgraduate

  Turizmde Müşteri Kaynaklı Mekansal Bilgi Dinamikleri -Antalya Örneği-

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English