Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2017 - 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Assistant Editor